Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Sql diline giriş

SQL Dili ‘ne Giriş

Paylaşım , Takip İçin

SQL'e Giriş

 • Structured Query Language veya SQL dili: ilişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleriyle haberleşmek için kullanılan standart bilgisayar dilidir.
 • SQL standardı    ANSI    ve ISO     tarafından belirlenmiştir.
 • Versiyonları:
  • SQL-92, eski standard
  • SQL:1999, SQL-99 olarak ta
  • SQL:2003 geçerli standart, SQL:200n olarak ta bilinir.
 • SQL dili veri tabanıyla ilgili her uygulamada asıl işi yapan kısımdır.
 • Neredeyse her uygulama veya geliştirme  aracı sorguları veya diğer komutları SQL’e çevirir.
 • Her bir araç ön planda farklı gözükse bile geri planda veri tabanı bağlantıları ve veri tabanı işlemleri için SQL’e ihtiyaç duyar.
 • DDL tablolar, indeksler, diziler ve görünümler gibi veri tabanı nesnelerinin tanımlanması veya oluşturulmasını destekleyen ifadeler içerir.
 • DDL içinde sıklıkla kullanılan ifadelerden bazıları; CREATE, ALTER ve DROP komutlarıdır.
 • SQL dili , COBOL, FORTRAN, vs. gibi yordamsal bir dil değildir.
 • SQL ile siz sadece sisteme isteklerinizi ilettiğiniz için o bir bildirimsel dildir (declarative language).
 • SQL dili iki alt dilden meydana gelir bunlar; DDL (Data Definition Language – Veri Tanımlama Dili) ile DML (Data Manipulation Language) Veri İşleme
 • Her bir alt dil dilin amacıyla kısmen ilgilidir.
 • DML, veri tabanı nesnelerinin işlenmesine izin veren ifadeleri içerir.
 • DML içinde sıklıkla kullanılan ifadelerden bazıları; SELECT, INSERT, DELETE ve UPDATE komutlarıdır.
 • Veri tabanında oluşturulan ve bütün nesneler veri sözlüğü veya katalogda tutulur. 

Veritabanı Nesneleri için Uzlaşmalı İsimlendirme

 • Veritabanı nesneleri bir ilişkisel veritabanı yönetim sisteminden diğerine kesin kurallara uymalıdır.
 • Tablolar ve özellikler isim içermelidir.
 • İsimlendirme yanlış yapılırsa bu kısmi  hatalara sebep olmaktadır.

İsimlendirmede dikkat edilecek hususlar

 • İsimler 1 ile 30 karakter arasında
  • MS Access 64 karakteri
 • İsimler bir harf ile başlamalıdır.
  • Küçük büyük harf fark etmez
 • Geriye kalan karakterler aşağıdakilerden oluşabilir
  • Küçük büyük karakterler
  • Rakamlar
  • Alt çizgi karakteri
 • MS Access isimde boşluklara izin
  • Fakat isim kullanılırken [ ] arasında yazılmalıdır [My Pets].

SQL ifadelerinin yapısı

 • Herhangi bir  SQL  ifadesi  veya  komutu  bir  veya birden fazla cümleciğin bir araya getirilmesi ile oluşur.
 • Cümlecikler genelde bir anahtar kelime ile başlar.

SELECT kolon_adı 1, kolon_adı 2, … kolon_adı n

FROM tablo_adı

[WHERE şart]

[ORDER BY kolon_adı [ASC | DESC][, kolon_adı [ASC | DESC]

…]];

 • Bu SQL ifadesinde 4 adet anahtar kelime (kalın olanlar) ve 4 adet cümlecik vardır.
  • Bir anahtar kelime dil içerisinde özel bir anlamı olan
 • 4 cümleciğin   her   biri   bir anahtar             kelime     ile başlar.
 • Cümlecikler zorunlu veya seçimlik
  • Seçimlik cümlecikler [ ] içerisinde verilmiştir.
 • Bu örnekte
  • İlk iki cümlecik zorunludur
  • Geriye kalan ikisi seçimliktir.

Tablo Oluşturma

 • Herhangi bir ilişkisel VTYS de, tablolar veri depolamanın temel birimleridir.

  • Onlar kullanıcılar tarafından erişilebilir veri

 • Tablo oluşturmak için

  • Tabloya bir isim verilir

   • İlişkisel VT içerisinde tekil bir nesne olarak tanımlanır.

  • Tablonun bütün özellikleri

   • Özellikler birinden diğerine farklılıklar göstermelidir.

   • Özelliklerden biri tekil olmalıdır.

  • Ayrıca her bir özelliğin  ihtiyaç duyduğu bazı şartlar vardır;

   • Veri tipi tanımlanmalıdır

    • Özelliğin karakteristiklerine göre bir veri tipi

   • Eğer gerekliyse özelliğin kısıtları tanımlanmalıdır.

 • Tablolar SQL içinde  CREATE TABLE

ifadesi kullanılarak oluşturulur.

 

CREATE TABLE Sample_Table (

Özellik_1 Varchar2(15), Özellik _2 Number(4,2)

);

Tablolara Veri Yerleştirme ve Tabloların Bakımı

Bir tablo oluşturulduktan sonra, kullanıcı tabloya yeni satırlar ekleme ihtiyacı duyacaktır bunun için INSERT INTO komutu kullanılabilir.

 • En basit formda veri girişi aşağıdaki gibi yapılır.

INSERT  INTO  table-name (column-1, column- 2,…column-N)

VALUES (value-1, value-2,…value-N);

 • column-1, column-2,…column-N tablonun kolonlarıdır.
 • value-1, value-2,…value-N kolonlara eklenecek olan değerlerdir.
 • Veri eklerken her bir özelliğin tipine uygun veri eklenmelidir.
 • Ayrıca kolon sayısı kadar değer olmalıdır.

Sql diline giriş
 • COMMIT komutu değişikliklerin kalıcı olması için kullanılır.

 • Tablodaki kolonların  sırası  Insert Into            daki           sıra ile aynı olmalıdır.

 • Veri tabanında kimi  zaman  bir veya                 daha fazla satırın silinmesi veya güncellenmesi

 • Birden fazla   kaydın  silinmesini mümkün         hale getiren komut DELETE

 • Birden fazla satır güncellenmek istendiği zaman da UPDATE komutu kullanılır.

 • DELETE komutu belirtilen şarta uygun olarak veri tabanından silme işlemi yerine getirir.

DELETE FROM table-name WHERE condition;

 • Eğer veri tabanındaki bütün kayıtlar silinmek istenirse

DELETE table-name;

 • Joan Darc    okuldan ayrılmış           Bilgisini veri tabanından silmek için:

DELETE FROM Flex_Card

WHERE Student_Name = ‘Joan Darc’;

 • Bu komut ilgili satırı veri tabanından kaldırır.
 • Bazen veri tabanındaki bazı sahaların değerini değiştirme ihtiyacı duyulabilir o zaman UPDATE komutu kullanılmalıdır:

UPDATE table-name

SET col-1 = new-val1 […,…col-N = new-valN] [WHERE condition];

 • col-1,…, col-N kolon isimleridir

 • new-val1,…new-valN veri tabanına yeni değer olarak verilecek değerlerdir.

 • Veri tabanında şartı  sağlayan kaydın              bir     sahası aşağıda güncellenmektedir.

UPDATE Flex_Card SET value_left = 13.50

WHERE Student_Name = ‘Richard Lion’;

Select Kullanımı

 • SELECT ifadesi  SQL  ifadeleri arasında  sıklıkla kullanılanların başında gelir.

  • Amacı veri tabanından  şarta  uygun  verilerin alınıp

SELECT column-1, column-2,…,column-N FROM table-1, …, table-N

[WHERE condition]

[ORDER BY column-name [ASC|DESC][, column-name [ASC|DESC]…];

 

 • Bir SELECT ifadesi en en iki cümlecikten meydana gelir
  • SELECT cümleciği
  • FROM cümleciği
 • Diğer cümlecikler seçimliktir
  • WHERE cümleciği
  • ORDER BY cümleciği

SQL Dili konusundan Bir önceki veri tabanı konusuna geçmek için — Tıklayınız


Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: