Mart 26, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
kavramsal model

Kavramsal Model Nedir ?

Paylaşım , Takip İçin

Kavramsal Model

 • Veri modellemede Gereksinim Belirleme aşamasından sonra Kavramsal Model aşaması gelir.
 • Bir kavramsal model, veri tabanında tutulacak verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını verir. 

Varlık - İlişki Modeli

 • Varlık ilişki modeli; varlıklar arası ilişkilerin ortaya konması için kullanılan bir araçtır.
 • Temel kavramları: varlık, ilişki ve niteliktir.

Varlık (Entity)  : Bir etki alanında kendi başına tanımlanabilen bir şey (“thing”) yada “nesne” (“object”)

İlişki (Relationship: Varlıklar arasında kurulan bağıntı.

Nitelik (Attributes: Varlıkları açıklamakta kullanılan bilgi parçacıkları.

Örnek Varlık İlişki Diyagramı

kavramsal model

Varlık

 • Varlık Tipi: Gerçek hayattaki bir varlığı, nesneyi, olguyu, durumu, işlemi ifade etmede kullanılan yapıdır.

–Bir öğrenciyi tanımlamak için kullanabileceğimiz «öğrenci» varlık tipi buna örnektir.

–Varlık tipi soyut veri tipi (abstract data type – ADT) olarak görülebilir. Sınıf (class) tanımlamaları bunun bir örneğidir.

 • Varlık Dizisi: Aynı türdeki varlıklar varlık dizisini oluştururlar.

–Bir okuldaki tüm öğrenciler “öğrenciler” varlık sınıfı olarak tanımlanabilir.

Zayıf Varlıklar

 • Zayıf varlıklar mantıksal olarak kendi başlarına tanımlanamayan, tarifi için mutlaka başka bir varlığa ihtiyaç duyan yapılardır.
 • Zayıf varlıklar veri tabanında bir başka varlık türü (güçlü varlık) olmadıkça veri tabanında yer alamaz
 • Örnekler

–Proje olmadan proje zamanlama kaydı olamaz.

–Veya kitap ve üye varlıkları olmadan ödünç verme varlığı bulunamaz.

Alt Tür Varlıklar

 • Alt tür varlık süper tür denen bir başka varlığın özel örneğini temsil eden varlıktır.

–Örneğin; PERSONEL süper tür iken DOKTOR bir alt tür olarak görülebilir.

 • Bazen IS-A ilişkisi olarak adlandırılır
 • Hiyerarşik modellemenin olduğu durumlarda kullanılır.
kavramsal model

İlişki Derecesi

kavramsal model

Satış elemanı ve sipariş arasındaki ilişki derecesi 2

Anne, baba ve evlat arasındaki ilişki derecesi 3’tür.

İkili İlişkiler

kavramsal model

Varlık İlişki Modeli Kısıtları

 • ER modelde bazı veri tabanı tutarlılık kısıtları bulunmaktadır. Bunlar;
 • anahtar kısıtı
 • üst üste gelme/örtme kısıtı
 • yabancı anahtar kısıtı
 • Bu kısıtlardan bazıları veri tabanının dilinde(SQL) ilerdeki derslerde görülebilecegi gibi direk olarak gösterilebilmektedir.
 • Bazı kısıtlar (örnegin fonksiyonel kısıtlar) ER modelde gösterilememektedir.

Birincil Anahtar Kısıtı

 • Her varlık mutlaka bir birincil anahtara sahip olmalı ve o nitelik yardımıyla diğer varlıklardan ayırt edilmesi sağlanmalıdır.

Üst Üste Gelme Kısıtı

 • Bir veri tabanında birbirinin aynı olan iki kayıt olamaz. Böyle bir kayıt olduğu takdirde veri tabanı tutarlılığı ortadan kalkar.

Var Olma Veya Yabancı Anahtar Kısıtı

 • Eğer bir Y varlığının bulunması X varlığının bulunmasına bağlı ise, Y’nin X’e bağlı olduğundan söz edilebilir.
 • X silinirse, Y’nin bir anlamı kalmayacaktır.

–Bu durumda X baskın varlık (dominant entity)

–Y ise bağımlı varlık (subordinate entity) adı verilir.

 • Örneğin, bir müşterinin hesabı silineceği zaman, bu müşterinin hesap hareketlerinin de silinmesi
 • gerekmektedir. Hesap hareketleri, hesap var olmadan var olamaz.

Örnekler

Çalışan veri tabanı şeması

kavramsal model
Veritabanı açıklaması;

Çalışan (Employee) bölüm (Department) için çalışır (WORKS-FOR)

Çalışanlardan biri bölümü yönetir (MANAGES)

Bölüm projeyi kontrol eder (CONTROLS)

Çalışanlar projelerde görev alır (WORKS_ON)

Çalışanlar içinden bazıları diğerlerine amirlik yapar (SUPERVISION)

(Örneğin şef gibi)

Çalışanların kendilerine bağlı birileri (aileleri vardır) DEPENDENTS_OF)

DEPENDENT varlığı zayıf varlık

DEPENDENTS_OF ilişkisi ise tanımlayıcı ilişkidir

Havaalanı veri tabanı şeması

hava alanı veri tabanı
Havaalanı veritabanı için ilişkiler;

Her bir havaalanı (kalkış ve varış) uçuşları destekler

(FLIGHT_LEG ile bağlantı kurulan uçuşlar non-stop uçuşları,

LEG_INSTANCE ise FLIGHT_LEG ile tanımlanan uçuşların tekrarını ifade eder)

Havalimanında uçaklar park eder (CAN_LAND)

Farklı tipte ve farklı firmalara aile uçaklar tanımlanabilir (AIRPLANE_TYPE)

Uçaklar ile uçuşlar eşleştirilir (ASSIGNED)

Ücretler uçuşlara göre tayin edilir

Rezervasyon işlemi LEG_INSTANCE üzerinden yapılır

Bilgi sistemleri geliştirme

sistem geliştirme yaşam döngüsü

Sistem geliştirme yaşam döngüsü

 • Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için takip edilen sürece sistem geliştirme yaşam döngüsü adı verilir.
 • Bilgi sistemleri geliştirirken bu sürece uyulduğu takdirde doğrulanmış ve geçerlenmiş bir yazılım ortaya konabilir.

Doğrulanmış yazılım: müşteri taleplerine uygun

Geçerlenmiş yazılım: standart kodlamaya uygun

1. Problem tanımı

 • Bilgi sistemi geliştiriminde hedefin ne olduğu, bu projeye neden gerek duyulduğu net ve anlaşılır şekilde tarif edilmelidir.
 • Örneğin;

–Tarım kooperatifine köylülerin getirdiği elmaların bir karışıklığa mahal vermeden kayıt altına alınması ve en doğru şekilde herkese hak ettikleri ücretin verileceği bir uygulamanın ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. bu amaçla yazılım geliştirilecektir.

 • Bir örnek de sizlerden lütfen (bir kağıda yazınız)

2. Bilgi gereksinimlerinin tanımlanması

 • Sistemin ihtiyaç duyduğu veriler kabataslak ortaya konur.

–Ürün getiren çiftçilerin kayıtları yapılmalı.

–İsim ve kimlik numarasına göre arama yapılabilmeli.

–Ürün kategorileri tanımlanmalı.

–Birim fiyatlar tanımlanmalı ve gerektiğinde güncellenebilmeli.

Birden fazla kişinin aynı aileden olabileceği bir kayıt düzeni sağlanmalı

3. Sistem ihtiyaçlarının analizi

 • Geliştirilecek uygulama hangi donanım ve sisteme sahip olmalıdır.

–Kayıtlar merkezi bir sunucuda tutulmalıdır.

–Uygulama web ve mobil uyumlu olmalıdır.

–Müşteri ayağına gidildiğinde mobil ortamdan sisteme veri girilebilmelidir.

–Kimliklendirme için kullanıcı adı ve parola kullanılmalıdır.

4. Sistem tasarımının yapılması

 • Bu aşamada;

–Sistemi gerçekleyebilmek için ihtiyaç duyulan veritabanı tasarımı gerçekleştirilir.

–Uygulamanın ekran tasarımları yapılır.

–Modüller/fonksiyonlar anlaşılır şekilde tanımlanır. 

5. Yazılım geliştirme/belge oluşturma

 • Seçilen bir veritabanı sistemi ve bir yazılım ortamı yardımıyla yazılım geliştirme yapılır.
 • Yazılım geliştirme bir yazılım metodolojisine uygun olarak yerine getirilir.
 • Yazılım geliştirme aşamasında;

–Yapılan toplantı ve değerlendirmeler,

–Yazılım sırasında çıkan hatalar ve iyi örnekler belgelenir.

6. Sistemin test edilmesi

 • Tercih edilen yazılım metodolojisine dayalı olarak test işlemi en sonda veya yazılım geliştirmenin her aşamasında yapılır.
 • Birim testi, bileşen testi, bütünlük testi, sistem testi ve en sonunda kabul onay testi yapılarak uygulamanın müşteriye teslimi yapılır.
 • Test başarısı için Test güdümlü mimari gibi yöntemlerden yararlanılır.

7. Sistemin gerçeklenmesi

 • Kabul/onay testinden geçen yazılım müşteriye teslim edilir.
 • Müşteri kullanmaya başlar ve eğer hata bulursa Bakım/destek adımına geçilir.
 • Kabul edilebilir hata oranına gelindiğinde şirket içi ve şirket dışı testler sona erer.

Kavramsal model konusundan bir önceki veri tabanı konusuna geçmek için — Tıklayınız


Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: