Mart 26, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Fiziksel Model ve DDL Nedir ?

Fiziksel Model ve DDL Nedir ?

Paylaşım , Takip İçin

Fiziksel Model Nedir ?

 • Fiziksel model veya Fiziksel modelleme veri tabanının fiziksel olarak oluşturulması anlamına gelmektedir.
 • Fiziksel model konusu ise; kayıt organizasyonu, verilerin diskte saklanması ve erişim yöntemleriyle ilgilidir.
 • Dersimizde ilgili konu başlıkları yerine SQL komutları yardımıyla fiziksel bellekte tutulacak verilerin tanımlanması konusu çalışılacaktır.

DDL (Data Definition Language) Nedir ?

 • Yapısal verilere erişim için kullanılan dil Structured Query Language (SQL) adını alır.
 • SQL kendi içerisinde; veri yapısını tanımlamayan DDL ve veriye erişime imkan veren DML komutlarından oluştur.
 • Temel olarak üç tip DDL komutu vardır:
 • CREATE: veri tabanı nesnelerinin yapısını oluşturur.
 • ALTER: veri tabanı nesnelerinin yapısını günceller.
 • DROP: veri tabanı nesnelerini yok eder.

Veri tabanı nesneleri

 • Temel veri tabanı nesneleri şunlardır:
  • DATABASE
  • TABLE
  • INDEX
  • VIEW

Veri tabanı oluşturma

 • CREATE DATABASE <database name>
 • Örnek: AKADEMISYEN isimli veri tabanını oluşturunuz.
  • CREATE DATABASE AKADEMISYEN

Tablo oluşturma

CREATE TABLE <table_name>

(

  kolon1  veri_tipi,

  kolon2  veri_tipi,

  kolon3  veri_tipi,

  …..

  kolonN  veri_tipi,

  PRIMARY KEY(bir veya daha fazla kolon)

);

Veri tipleri

 • Veritabanı farklı türden veriler içeren tablolar şeklinde tasarlanır. Tablolarda kullanılabilecek temel veri tipleri şunlardır:
  • Karakter
  • Nümerik veri tipi
  • Tarih

Karakter veri tipi

 • Karakter veri tipinde bir nitelik tanımlamak için CHAR ve VARCHAR kullanılır. Kullanımları şu şekildedir:
  • Ad CHAR(15)
  • Ad VARCHAR(15)
 • İkisi arasındaki en önemli fark;
  • CHAR ile tanımlamada bellekten 15 karakter kullanılır her seferinde.
  • VARCHAR ile tanımlamada ise verinin boyutu ne ise bellekten o miktarda alan kullanılır.

Nümerik veri tipi

 • Nümerik veri tipi hem tamsayılar için hem de reel sayılar için NUMBER veri tipiyle ifade edilir.
 • Tamsayı şeklinde ifade;
  • Not NUMBER
 • Reel sayı şeklinde ifade ise;
  • Odeme NUMBER(10, 2)
 • Şeklindedir. Reel ifade de ilki sayının uzunluğu, ikinci kısmı ise ondalık haneyi gösterir.

Tarih veri tipi

 • Tarih veri tipi DATE bildirimi ile belirtilir.
  • Dogumtarihi DATE
 • Şeklinde yazımı vardır.

Tablo üzerinde INDEX oluşturma

 • Var olan bir tablonun daha hızlı şekilde erişilebilir olması için tablo bir alanına göre indekslenir.
 • Örnek: CUSTOMERS tablosu üzerinde AGE niteliğine dayalı olarak indeks oluşturunuz.
  • CREATE INDEX idx_age ON CUSTOMERS (AGE);

Görünüm (view) oluşturma

 • Veri tabanında sanal bir tablo oluşturmak için kullanılır.
 • Söz dizimi şu şekildedir:

  CREATE VIEW view_name AS
  SELECT column1, column2, …
  FROM table_name
  WHERE condition;

 • Örnek: öğrenci tablosunda yer alan bilgisayar öğrencilerinden bir sanal tablo oluştur.

CREATE VIEW bilgisayar_ogrenci AS

SELECT * FROM ogrenci WHERE bno=104

Veri yapısı güncelleme

 • Eğer bir veri tabanı nesnesi hatalı tanımlandıysa ALTER TABLE yardımıyla güncelleme yapılır.
 • Söz dizimi şöyledir:

ALTER TABLE <table_name>

{ADD|DROP|MODIFY}

column_name {data_type};

Alter table örnekleri

 • Persons tablosuna tarih veri tipinde ve DateOfBirth isminde bir nitelik ekler.
 • ALTER TABLE Persons
  ADD DateOfBirth date
 • Persons tablosundan DateOfBirth isimli niteliği siler.
 • ALTER TABLE Persons
  DROP DateOfBirth
 • DateOfBirth için date olan veri tipi datetime olarak güncellenir.
 • ALTER TABLE Persons
  ALTER COLUMN DateOfBirth datetime

      Veya

 • ALTER TABLE table_name
  MODIFY DateOfBirth datetime

Veri tabanı nesnesi yok etme

 • DROP DATABASE <database object name>
 • Örnek: AKADEMISYEN isimli veri tabanını yok edecek DDL ifadesini yazınız.

DROP DATABASE AKADEMISYEN

 • Diğer nesneler için de benzer kullanım geçerlidir.

Veri tabanı kısıtları

 • Veri tabanı için en önemli özellik veri tutarlılığının sağlanmasıdır.
 • Veri tutarlığı SQL kısıtları ile sağlanır.

SQL Kısıtları

 • SQL kısıtları şunlardır:
  • NOT NULL: niteliğin boş geçilmesini önler.
  • DEFAULT: değer girişi olmadığında veri tabanına eklenecek değer.
  • UNIQUE : niteliğin eşsiz olmasını garanti eder.
  • PRIMARY Key: niteliği birincil anahtar yapar.
  • FOREIGN Key: başka tablo ile bağ kurmada kullanılır.
  • CHECK: niteliğin değerini sınırlar.

NOT NULL kısıtı

CREATE TABLE CUSTOMERS

(

ID INT NOT NULL,

NAME VARCHAR (20) NOT NULL,

AGE INT NOT NULL,

ADDRESS CHAR (25) ,

SALARY DECIMAL (18, 2),

PRIMARY KEY (ID)

);

DEFAULT kısıtı

CREATE TABLE CUSTOMERS

(

ID INT NOT NULL,

NAME VARCHAR (20) NOT NULL,

AGE INT NOT NULL,

ADDRESS CHAR (25) ,

SALARY DECIMAL (18, 2) DEFAULT 5000.00,

PRIMARY KEY (ID)

);

UNIQUE kısıtı

CREATE TABLE CUSTOMERS

(

 ID INT NOT NULL,

TUTORIALS POINT

NAME VARCHAR (20) NOT NULL,

AGE INT NOT NULL UNIQUE,

ADDRESS CHAR (25) ,

SALARY DECIMAL (18, 2),

PRIMARY KEY (ID)

);

PRIMARY KEY kısıtı

CREATE TABLE CUSTOMERS

(

ID INT NOT NULL,

NAME VARCHAR (20) NOT NULL,

AGE INT NOT NULL,

ADDRESS CHAR (25) ,

SALARY DECIMAL (18, 2),

PRIMARY KEY (ID)

);

FOREIGN KEY kısıtı

CREATE TABLE ORDERS

(

ID INT NOT NULL,

DATE DATETIME,

CUSTOMER_ID INT,

CONSTRAINT FK_CustRef FOREIGN KEY (CUSTOMER_ID)

REFERENCES CUSTOMERS(ID)

AMOUNT double,

PRIMARY KEY (ID)

);

CHECK kısıtı

CREATE TABLE CUSTOMERS

(

ID INT NOT NULL,

NAME VARCHAR (20) NOT NULL,

AGE INT NOT NULL CHECK (AGE >= 18),

ADDRESS CHAR (25) ,

SALARY DECIMAL (18, 2),

PRIMARY KEY (ID)

);

Unutulan kısıtların eklenmesi

ALTER TABLE <table_name>

ADD <unutulan tanım kısmı>

Fiziksel Model ve DDL Nedir ?

Fiziksel model konusundan Bir önceki veri tabanı konusuna geçmek için — Tıklayınız


Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: