Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Haz
2021
26

Java ile GUI Programlama

java

GUI (Graphic User Interface) Nedir? <ul><li><b>GUI’</b>nin Türkçe karşılığı <b>Grafiksel Kullanıcı </b><b>Arayüzü</b> olarak ifade edilir.</li><li>GUI sayesinde Java’da görsel programlar ve <b>Form</b> nesnelerini kullanabiliriz.</li><li>Profesyonel uygulamalarda Siyah Ekran(Console) pek fazla tercih edilmemektedir. Bu nedenle <u>GUI</u> veya <u>web </u>tabanlı olarak Java programları geliştirmek bir zorunluluk haline

Haz
2021
22

İstisna Yönetimi (Exceptions)

java

İstisnalar (Exceptions) Nedir? <ul><li>İstisnalar (<b>Exceptions</b>), kod blokları arasında oluşan anormal durumlardır.</li><li>Örneğin bir sayının sıfıra bölünmesi bir istisnai durumdur.</li><li>Bu gibi durumlarda derleyici çalışma zamanı <b>hatası</b> <b>(</b><b>runtime</b> <b>error</b><b>) </b>verecek ve program yapısı kırılacaktır.</li><li>Bu tip durumlarda Java’da hata yakalama nesnesi oluşturulur ve kontrol blokları ile

Haz
2021
18

Java Sınıf ve Nesne Tanımlama

java

Program Kontrol İfadeleri <ul><li>Sınıf Temelleri (<b>class</b>)</li><li>Nesneler (<b>objects</b>)</li><li><b>new</b> Operatörü</li><li>Nokta ( <b>.</b> ) operatörü</li><li>Metotlar (<b>Methods</b>)</li><li>Metotların Aşırı Yüklenmesi (<b>Overloading</b>)</li><li>Yapılandırıcı Metotlar(<b>Constructors</b>)</li><li>Statik Değişkenler (<b>static</b>)</li><li>Statik Metotlar</li></ul> <h2>Sınıf Nedir?</h2> <ul><li>Bir <b>sınıf</b>, ortak özellikleri ve davranışları olan nesnelerin söz konusu ortak özelliklerini ve ortak davranışlarını barındıran soyut bir kavramdır.</li><li>Nesnenin yaratılması

Haz
2021
17

Java Kontrol ve Döngüler

java

Program Kontrol İfadeleri Java iki koıntrol deyimini desteklemektedir. if-else-if Deyimi switch-case Deyimi Java’da kontrol ifadeleri C/C++ dilindeki yapıya çok benzer. İf-else-if if’i kontrol eden koşullardan birisi true olduğunda hemen sonraki ifade çalışır ve merdivenin geri kalanı atlanır. Eğer hiçbir koşul doğru değilse

Haz
2021
17

Java’da Operatörler

java

Java da operatörler oldukça önemlidir. Operatörler bizim kodlardaki işlemlerimizin döngülerimizin olmazsa olmazlarıdır. Aritmetik Operatörler C/C++ dillerinde kullanılan bir çok operatör Java içinde geçerlidir. Yalnız bazı operatörlerin kullanımında küçük farklılıklar vardır. Temel Aritmetik Operatörler Operatör Sonuç + Toplama – Çıkarma * Çarpma /

Haz
2021
16

Java Temelleri

java

Java’nın temellerine başlayacak olursak yapısı nasıl olduğuna hemen bu sayfada bakıyor olacağız. Başlayalım “Merhaba Hayalindeki Yazılım!” public class Ornek {   public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub System.out.println(“Merhaba Hayalindeki Yazılım!”); } } Bu dosyayı mutlaka “Ornek.java” ismi

Haz
2021
16

JAVA

java

Java tarihte ilk defa Sun Microsystems tarafından 1995 yılında bütün platformlara sürülen bir programlama dilidir. Java basit, modern, nesne yönelimli, tip-korumalı ve C ile C++ dillerinin iyi özeliklerini almış bir dildir. Fazla olarak, her platformda çalışabilme yeteneğine sahiptir. Bu yetenek, onu yalnız

HAYALİNDEKİ YAZILIM