Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
linux nasıl çalışır

Paralel Programlama Bölüm 4

Paylaşım , Takip İçin

Linux İşletim Sistemi Nedir?

 • Linux, İnternet üzerinde ilgili ve meraklı birçok kişi tarafından ortak
  olarak geliştirilmekte olan ve başta kişisel bilgisayarlar olmak üzere
  birçok platformda çalışabilen ve herhangi bir maliyeti olmayan bir
  işletim sistemidir.
 • Linux, serbestçe dağıtılabilen, çok görevli, çok kullanıcılı UNIX işletim
  sistemi türevidir.
 • 32/64 bitlik versiyonları vardır.
 • Derleyiciler, Yorumlayıcılar ve birçok uygulamayı desteklemektedir.
 • Diğer işletim sistemleri ile birlikte çalışabilir.
 • Açık Kaynak kodlu olarak dağıtımı yapılmaktadır.

Linux Tarihçesi

 • Linux, 1991 yılında Finlandiyalı bir üniversite öğrencisi olan Linus
  Torvalds tarafından, daha eski işletim sistemlerinden birisi olan
  UNIX’in mimarisine ve POSIX standartlarına uygun şekilde sıfırdan
  yazılamaya başlanmıştır.
 • 1992 yılında Linus Torvalds geliştirdiği bu çekirdek yazılımı daha çok
  geliştirici ve katkıcının desteğini alabilmek için özgür yazılım olarak
  GNU Genel Kamu Lisansı ile yayınlamaya başlamıştır.
 • Linux 1.0 Çekirdeği 1994 yılında; 2.2 Çekirdeği ise 1999 yılında
  yayınlanmıştır.
 • Günümüzde 100 milyondan fazla bilgisayarda kullanılmaktadır.

Açık Kaynak Kod (Open Software)

 • Açık kaynak yazılım veya açık kaynaklı yazılım
  veya kaynağı açık yazılım, kaynak kodu isteyen
  herkese açık olan yazılımlardır.
 • İnternet’teki yazılım geliştiriciler ve programcılar,
  bir yazılım parçası için kaynağı okuyabilir, yeniden
  dağıtabilir ve değiştirebilirler.
 • Programcılar kodu değiştirebilir, güncelleyebilir
  açıklarını kapatabilir ve istedikleri gibi
  kullanabilirler.

Linux Nereden Bulabilirim?

 • İnternet üzerinde birçok farklı Linux Dağıtımı bulabilirsiniz.
 • Bu dağıtımlar içeresinden ücretsiz olarak istediğinizi bilgisayarımıza
  indirmeniz mümkündür.
 • Bazı popüler Linux Dağıtımları
     • Ubuntu (Ubuntu, Kubuntu, Xbuntu, Mint)
     • SuSe Linux
     • RedHat Linux
     • Debian
     • Fedora
     • Elemantary OS
     • …

Bir Linux İşletim Sisteminde neler Bulunur?

Bir linux işletim sistemi içerisinde :

• Kernel
• Grafik Kullanıcı Araüzü (GUI)
• FTP, Mail, Browser,
• Kelime işlemci programları,
• Görev yöneticisi, sistem araçları
• Üçüncü parti ücretsiz yazılımlar
• …

Bulunurlar.

Linux İşletim Sistemi Yapısı

• Linux İşletim Sistemi temelde iki asna
parçadan oluşur:
• Linux Çekirdeği (Kernel)
• Kabuk (Shell)
• Kullanıcılar Kabuk üzerinden işletim sistemi
ve üzerinde çalışmakta olduğu donanım ile
iletişime geçerler.
• Kernel donanım aygıtlarını yönetmekten
sorumludur.

linux nasıl çalışır

Linux Kernel

• Kernel Linux işletim sisteminin kalbidir.
• Linux işletim sistemi donanım kaynaklarını yönetmekten sorumludur.
• Bu donanım kaynakları; veri depolama, yazıcıda veri yazdırma, bellek
ve dosya yönetimi, işlem yönetimi, ağ yönetimi gibi görevler ve bu
görevleri yerine getiren bilgisayar donanımı bileşenleri olabilirler.
• Kernel bilgisayara ait hangi kaynağın ne kadar süre ile ve kimler
tarafından kullanılacağına karar verir.
• İşletim sistemi için donanım kaynakları ve programlar arasında bir
köprü görevi görmektedir.

Linux Kernel’in Görevleri

G/Ç Yönetimi (I/O Management)
• İşlem Yönetimi (Process Management)
• Aygıt Yönetimi (Device Management)
• Dosya Yönetimi (File Management)
• Bellek Yönetimi (Memory Management)
• Ağ Yönetimi (Network Management)

Linux Kabuğu (Shell)

• Kabuk (Shell) bir kullanıcı programı veya bilgisayar-kullanıcı etkileşimi
için sağlanan bir ortamdır.
• Kabuk, standart giriş aygıtından (klavye) veya bir dosyadan okunan
komutları yürüten bir komut dili yorumlayıcısıdır.
• Kabuk, İşletim Sistemi çekirdeğinin bir parçası değildir, fakat
kullanıcıya sistem çekirdeği üzerinde programlar çalıştırmasına olanak
sağlar.

Çok Kullanılan Linux Kabukları

• BASH (Bourne-Again SHell)

• CSH (C SHell)

• KSH (Korn SHell)

• TCSH (TENEX C SHell)

• Linux işletim sistemlerinde varsayılan olarak BASH Kabuğu gelmektedir.
• BASH bir çok açıdan kullanıcı dostu ve kullanımı diğerlerine göre kolay
olduğu için tercih edilmiştir.

Linux Dosya Sistemi

 • Linux’da, Unix’de olduğu gibi “Tekil Hiyerarşik Klasör Yapısını” benimsemiştir. 
 • Her şey / simgesiyle ifade edilen kök dizinden başlayarak dallanıp budaklanır.
 • Veriler Klasörler içeresinde hiyerarşik bir düzen içinde saklanırlar.

Dosya İsimleri ve Yollar

• Linuxta dosya isimleri ve yollar Windows işletim sistemine benzer şekilde ifade edilir.
• Windows işletim sisteminden farklı olarak Linux işletim sisteminde dosya uzantısı kullanmak zorunlu değildir.
• /var/tmp
• /usr/local/lib

Bazı Özel Dizin İsimleri

• / Kök dizin (Linux İşletim sisteminde başlangıç dizinini ifade eder)
• . Mevcut Klasörü temsil eder
• .. Bir üst (ebeveyn) Klasörü temsil eder
• ~ O anki mevcut kullanıcı Klasörü (Home directory). Linux işletim
sisteminde her kullanıcı için bir Home klasörü oluşturulur.

ÖRNEK
• ./dosya mevcut klasör içinde yer alan dosya alt klasörü
• ../burak/indir bir üst dizinde burak klasörü içerisinde yer alan indir klasörü

Linux Konsol Komutları

• Linux İşletim Sisteminde Konsol (Terminal) olarak adlandırdığımız
kabuk üzerinde kullanılan bazı yardımcı komutlar vardır.
• Linux komutlarını Windows’ta kullanılan Komut İstemcisi
(Command.com)’a benzetebilirsiniz.
• Linux Konsol komutları ve scriptleri BASH Kabuğu tarafından işletim
sistemi çekirdeği üzerinde icra edilir.
• Bu kısımda sık kullanılan bazı Linux komutları sizlere anlatılacaktır

Listeleme ve Dizin Komutları

• pwd : Sistemde bulunduğun yerdeki mevcut dizin yolunu
gösterir
• ls : Bulunulan klasör içerisindeki dosya ve klasörleri listeler.
• cd : Çalışmakta olduğunuz klasörü değiştirmek için kullanılır.
Klasörler arası geçişi sağlar.

• ÖRNEK:
• ls –l mevcut dizindeki tüm dosya ve klasörleri uzun listeler
• ls –a mevcut dizindeki gizli dosya ve klasörlerde dahil tüm içeriği listeler.
• Ls –l |more tüm içeriği sayfa sayfa gösterir.

Faydalı Komutlar

• who

• Sisteme bağlı olan tüm kullanıcıları gösterir

• whoami

• Sisteme bağlı olan mevcut kullanıcı adını verir

• ps

• Kullanıcıya ait o anda çalışmakta olan processleri gösterir

• ps aux

• Sistemde o anda çalışmakta olan tüm processleri gösterir

• cat

• Dosya oluşturma listeleme ve açmak için kullanılır.

• clear

• Çalışma ekranını temizler

• date

• Sistem tarih ve satini gösterir.

• cal

• Siyah ekranda takvim gösterir.

• echo

• Ekrana istenilen metin mesajını yazar.

Dosya yetkileri ve İzinler

• ls –l komutu ile dosyaları listelediğimizde ekranda dosya ve klasörlere
tanımlanmış olan yetkileri de görürüz.

• Bu yetkiler;

• r (read) okuma (4)
• w (write) yazma (2)
• x (execute) çalıştırma yetkileridir.(1)
• d (directory) ise bunun bir klasör olduğunu gösterir.
• l (link) etiketi varsa bu bir bağlantı etiketi veya kısayoldur

Yetkileri Değiştirmek

• Linux İşletim Sistemi üzerinde dosya ve klasör yetkilerini değiştirmek
için chmod komutu kullanılır.
• chmod <değer> <dosyaAdı>
• ÖRNEK: chmod 700 dosyaİsmi 

dediğimiz zaman r ,w ,x yetkilerini vermiş oluruz.

Bir sonraki Paralel programlama konusu için — Tıklayınız


Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: