Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
olasılık ve bayes sınıflandırma

Olasılık ve Bayes Sınıflandırma

Paylaşım , Takip İçin

Olasılık (probability) nedir?

 • Olasılık en basit ifade ile olaylar için olası durumları inceleyen alandır.
 • Yarın havanın yağışlı olması veya olmaması,
 • Dünyaya gelecek bir çocuğun erkek veya kız olması ihtimali,
 • Belirti veren bir kişinin Covid olup olmaması,
 • Olasılıkla açıklanan olayların analizi ise istatistik yardımıyla yapılır.

Temel kavramlar

 • Örnek uzayı (sample space – Ɛ): çalışma alanımızda karşımıza çıkacak durumlar kümesidir.
 • Örneğin, yazı tura deneyinde örnek uzay = {Y, T}
 • Zar için örnek uzayı = {1,2,3,4,5,6}
 • Örnek uzayı deneme sayısına bağlı olarak değişir. Örneğin iki kere yazı tura deneyi yaptığımızda örnek uzayı;
 • {YY, YT, TY, TT} gibi dört durumdan oluşacaktır. Ya da yazı tura deneyini üç kez tekrar edersek;
 • {YYY, YYT, YTY, YTT, TYY, TYT, TTY, TTT} gibi sekiz durumdan oluşacaktır.
 • Dolayısıyla örnek uzayı, yaptığımız deneylerdeki bütün olası durumları bize sunar.

Olasılık fonksiyonları

 • X, örnek uzayında yer alan bir olay olmak üzere;
 • P(X), X olayı ile [0, 1] değerleri arasında eşleşme sağlayan olasılık fonksiyonudur.
 • X olayı hilesiz yazı tura olmak üzere; P(X)=|X| / | Ɛ| olarak hesap edilir.
 • X olayı 3’e bölünebilen bir değerin zar üzerinde çıkması olasılığı olmak üzere;
 • P(X)=P({3, 6})=2/6=1/3 olacaktır.
 • Eğer A ve B olayları ayrık olaylarsa, A ve B kesişimi boş kümeyse o zaman iki olayın birleşiminin olasılığı olasılıklar toplamı olacaktır.
 • A ∩ B à boş küme
 • P(A U B) = P(A) + P(B) olacaktır.
 • Örneğin, zarın 3 veya 4 gelmesi olasılığı hesap edilirken iki olay birbirinden farklı olduğu için 3 gelme olasılığı ile 4gelme olasılığı hesap edilir ve bu değerler toplanır.

Yazı – tura deneyi

 • Olasılık konusunu açıklamak için en iyi örneklerden yazı – tura deneyidir. Paranın yazı gelme olasılığına P(Y), tura gelme olasılığına da P(T) dersek; P(T) olasılığı aşağıdaki gibi hesap edilebilir.

P(T)=(|tura gelenlerin sayısı|)/|toplam deney sayısı|

 • Böylece bir olayın olasılığı;

P= (olayın meydana gelme sayısı) / (bütün denemelerin sayısı)

 • Olarak verilebilir. Normal şartlar altında yazı/tura deneylerinde yazı ve turanın gelme olasılığı eşit olup toplam durum sayısı iki olduğu için aşağıdaki ifade yazılabilir.

P(Y)=P(T)=1/2

ZAR ATMA DENEYİ

 • Olasılıkta sık kullanılan diğer deney Zar Atma deneyidir.
 • Bir zar üzerinde toplam 6 farklı değer vardır. Her bir değerin gelme olasılığı eşit ve 1/6 olarak bilinir. Örneğin; 1 gelme olasılığı P(1)=1/6’dır.
 • Atılan zarın 1 veya 6 gelme olasılığı her birinin gelme olasılıkları toplamıdır.
 • P(1 veya 6)=P(1) + P(6) = 1/6 + 1/6=1/3 olacaktır.
 • Veya zarın 1 veya 6 gelmesi olay sayısı bakımından ele alındığında toplam 6 olası durumdan 2’si olarak karşımıza çıkar. Bu mantığa göre hesap edildiğinde de; olayın meydana gelme sayısı / toplam olay sayısından; 2/6 = 1/3 olarak elde edilir.
 • Eğer çift sayı gelme olasılığı istenseydi;
 • P(çift)=1/2 olarak hesap edilecekti. Çünkü 1…6 arasındaki değerlerden 3 tanesi çift sayıdır (2,4,6) ve toplam olası durum sayısı 6 olduğu için sonuç ½ olacaktır.

Bazı ipuçları

 • Bir olayın meydana gelme olasılığı 0 ile 1 arasında değer alır. Olasılığın sıfır olması «imkansız» (impossible), bir olması ise «kesin» (certain) olarak bilinir.
 • Gerçek hayatta gördüğümüz sıfır hiçbir zaman sıfır veya bir hiçbir zaman bir değildir. Mucizevi veya belirsiz durumlar sıfır ve bir durumunu az da olsa etkiler.
 • 1’den büyük veya negatif olasılık değeri olmaz.
 • Bazen olasılık yüzde olarak da verilir. Olasılık yüzde olarak verildiğinde olasılık değeri %0 ile %100 arasında değişir.
 • Bir A olayının olasılığı P(A) olarak yazılır.
 • Eğer P(A)> P(B) ise, A olayının meydana gelme olasılığı B olayının meydana gelme olasılığından yüksektir diye yorumlarız.
 • Eğer P(A)=P(B) ise o zaman A ve B olaylarının gerçekleşme olasılıklarının eşit olduğunu ifade ederiz.

Örnek Problem 1

 • İçinde üç sarı, iki kırmızı, iki yeşil ve bir mavi bilye olmak üzere; bu torbadan çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı nedir?

P(Sarı)=|Sarı|/|Toplam|

 • Yani toplam sarı bilye sayısını toplam olay sayısına böleriz.

P(Sarı)=3/8 olarak bulunur.

Örnek Problem 2

 • Bir zar atma probleminde P(zar<=2)=?
 • Bir zarın 2’ye eşit ve küçük şartını sağlayabilmesi için zarın 1 veya 2 gelmesi lazımdır. O zaman olasılık: P(zar<=2)=2/6=1/3 olacaktır.
 • Zar atma probleminde P(zar>=3)=?
 • Bir zarın 3’e eşit ve daha büyük olması şartını sağlayabilmesi için; 3, 4, 5, 6 sayıları gelmesi lazımdır. Yani 6 durum içerisinde 4 durum. P(zar>=3)=4/6

Şartlı (koşullu) Olasılıklar

 • Bir olayın (A) olasılığı, başka bir olayın (B) gerçekleşmesine bağlıysa o zaman koşullu olasılıkları hesap ederiz.
 • B olayı verildiğinde A olayının gerçekleşme olasılığı: P(A | B)
 • A olayının öncel olasılığı: P(A)

B olayı verildiğinde A’nın son olasılığı: P(A│B)=(P(A∩B))/(P(B))

BAĞIMSIZLIK (INDEPENDENCE)

 • İki olayın birbirinden bağımsız gelişmesi ve birbirine etki etmemesidir.
 • Örneğin;
 • P(A) = P(A|B)
 • İki ayrık olay için şartlı olasılık ilişkisi
 • P(A∩B)=P(A).P(B)
 • İki ayrık olayın kesişimi bulunurken
 • P(Y|TTTTT)=1/2
 • Örneklemde çok sayıda H (tura) çıkması tura olasılığını etkilemez.

RANDOM DEĞİŞKEN GÖSTERİMİ

 • p(X = a)
 • X rastgele bir değişken olup örnek uzaydan bir olay ele alır.
 • Örneğin, yazı-tura deneyinde;
 • P(X=T)=1/2 veya P(X=Y)=1/2
 • Diğer örnekler
 • p(tennis = yes)
 • p(tennis = yes | outlook = rain)
 • p(tennis = yes | outlook = sunny)

Binom olasılık

 • N elemanlı bir ikili sayı dizisinde (1 ve 0 elemanlarından oluşan)
 • Pr[1]=p ve Pr[0]=1-p=q iken;
 • U={n elemanlı bir dizide r adet 1 değerinin olması}
 • n elemanlı bir dizide r adet 1’in oluşma olasılığı binom olasılığı ile bulunur.
 • Böyle bir dizide r adet 1 ve n-r adet 0 bulunur.

Bayes sınıflandırma

Veri ve hedef

 • Eğitim verisi
 • start=B, end=ia, location
 • start=B, end=er, person
 • start=M, end=ia, person
 • start=L, end=ia, location
 • start=N, end=er, location
 • start=B, end=ia, location
 • start=E, end=nd, location
 • start=N, end=ia, location
 • start=A, end=er, person
 • start=L, end=ke, person
 • Hedefimiz:
 • Özellikleri en benzer sınıfa eşleyen bir fonksiyon öğrenmek
 • En iyi sınıf = bayes decision rule = argmaxlabel p(label | features)

Doğrudan son parametre tahmini

p(label│features)=(C(label ve feature içeren özellikler))/(C(feature içeren özellikler))

 • p(label = location | start = B; end = er) = 0/1 = 0 (B ile başlayıp er ile sonlanan örneklerin location olma olasılığı). Örnek verimiz içerisinde B ile başlayıp er ile sonlanan ve etiketi location olan hiç örnek olmadığı için pay kısmına sıfır (0) değeri, B ile başlayıp er ile biten bir (1) örnek olduğu için de payda kısmına 1 yazarak işlem sonucunu elde ederiz.
 •  
 • p(label = person | start = B; end = er) = 1/1 = 1
 • p(label = location | start = B; end = ia)= 2/2 = 1
 • p(label = person | start = B; end = ia) = 0/2 = 0
 • Bu yöntem çok iyi çalışmaz
 • Seyreklik sorunu vardır. Herhangi bir belirli özellik kombinasyonu nadirdir, genellemesi zordur.
 • Bir metindeki her kelime bir özellik olduğunda daha da kötüdür.
 • Her metin benzersiz olacaktır ve hiçbir genelleme yapılmayacaktır.
 • Yeni örnekler etiketlenemez

BAYES KURALI

 • Arasında bir kıyaslama yapılır. Her iki denklemin paydası da p(features) olduğu için yukarıdaki kıyas kısaltılarak p(features|location).p(location) ile p(features|person).p(person) kıyasına dönüşecektir. Böylece son değeri (posterior) hesaplamak için iki değere ihtiyacımız vardır:
 • Kanıt olasılığı (the likelihood of the evidence): p(features|label)
 • Öncel olasılık: p(label)

Doğrudan son olasılığın bulunması

 • P(features | label) = C(label ve feature içeren örnekler) / C(label içeren örnekler)
 • p(start = B; end = er | label = location) = 0/6 =0
 • p(start = B; end = er | label = person) = ¼ = 0,25
 • p(start = B; end = ia | label = location) = 2/6 = 0,333
 • p(start = B; end = ia | label = person) = 0/4 = 0
 • Hala sorunlu: hala seyrek, hala çok fazla sıfır, genellemesi hala zor

Naive bayes sınıflandırma

 • Almış olduğumuz yeni bir örnek için sınıflandırma yapalım.
 • Daha önce böyle bir örnek eğitim setinde olmasa bile sınıflayıcı çalışır.
 • «start=L, end=er» (Test verisi)
 • p(features | A)*p(A) ve p(features | B)*p(B) değerlerini hesap edeceğiz.
 • p(start = L | location) * p(end = er | location) * p(location) = (1/6)*(1/6)*(6/10)=0.02
 • p(start = L | person) * p(end = er | person) * p(person) = (1/4)*(2/4)*(4/10)=0.06

Böylece, 0.06(person olasılığı)>0.02(location olasılığı) olduğu için “start=L, end=er” örneği büyük olasılıkla bir kişi adıdır. Sınıf bilgisi person olarak bulunmuştur.

Neden naive bayes

 • Naive bayes daha modüler bir yapıyı destekler
 • Seyreklik ile ilgili olarak bize yardımcı olur
 • Belirli özellik kombinasyonları nadirdir
 • Bireysel özellikler daha az seyrektir. İkili özellik olasılığı sıfır olan birçok durumda tekli olasılıklar sıfırdan farklı olabilir.

Smoothing

 • Burada bir şeyler ters gitmektedir.
 • “ia” ile biten location olasılığı 0.67, “ia” ile biten person olasılığı 0.25 olmasına rağmen sözcük person olarak sınıflandırılmıştır.
 • Location sınıfı Person sınıfına nispetle ön olasılık bakımından daha büyük olmasına rağmen Austria sözcüğü location değil person olarak sınıflandırılmıştır.
 • Bu hatayı düzeltebilmek için λ parametresi eklenir.
 • Böylece hatalı sınıflandırmaya sebep olan sıfır olasılıklarından kurtuluruz.
 • Austria örneğine dönerek sadece 1 gibi bir rakam ekleyerek bile sıfır olasılıklardan sistemi kurtarabiliriz. Bu işleme smoothing adı verilir.

Bir önceki makine öğrenmesi konusu için tıklayınız — Regresyon Analizi 


Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: