Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
makine öğrenmesi

Makine Öğrenmesi Sistemleri

Paylaşım , Takip İçin

Makine öğrenmesi sistemleri oluştururken

 • Bu makine öğrenmesi sistemleri bölümünde anlatılacak konuların amacı;
  • En düşük hata oranı ve en yüksek doğru tanıma oranını veren sistemler tasarlamayı öğretmektir.
 • Bu kapsamda en başta akla gelen yöntemler;
  • Eğitim verisini artırmak
  • Özellik adedini artırmak veya
  • İlave özellikler eklemek olabilir.
 • Bununla birlikte daha etkili yöntemler;
  • Makine öğrenmesi teşhisi ve
  • Parametre optimizasyonu olacaktır.

Ne yapmak gerektiğine karar ver

 • Biz birçok makine öğrenmesi tekniği biliyoruz;
  • Fakat onları hangi veriye ve nasıl uygulayacağımız hakkında da bilgi sahibi olmaya ihtiyacımız var ve ayrıca;
  • Aynı problemi çözebilecek seçenekler içerisinden en doğru olanın seçildiğinden emin olunması bir ihtiyaç.
 • Bu sunumun amacı yukarıdaki ihtiyaçlara cevap verebilmektir.

Bir öğrenme algoritmasının hatalarını ayıklama

 • Örneğin, konut fiyatlarını tahmin için düzeltilmiş doğrusal regresyon (regularized linear regression) kullandığımızı varsayalım.
 • Önce modelimizi eğitiriz,
 • Fakat yeni veriler üzerinde modelimizi test ettiğimizde kabul edilemez oranlarda sınıflandırma hatası bulduk diyelim.
 • Hata fonksiyonu da aşağıdaki gibi olsun.

Daha fazla eğitim verisi kullanabiliriz

 • Daha fazla eğitim verisi kimi zaman daha iyi sonuçlar verse dahi bazen daha fazla veri fayda sağlamayabilir.
 • Daha fazla verinin sonuçlarda belirgin bir fark oluşturup oluşturmadığını ölçmek için testler yaparız.
 • Eğitim verisinin artışı hata oranını düşürdüğü müddetçe veriyi artırır, veri arttığı halde hata azalmıyorsa o noktada eğitim verisini artırmayı sonlandırırız.

Daha küçük özellik seti için çalışırız

 • Dikkatli şekilde daha küçük özellik setleri seçeriz
 • Bu işlemi bazen manuel olarak bazen de adına özellik düşürme yöntemleri dediğimiz tekniklerle yaparız (Örneğin. PCA)
  • Özellik adedi düştüğü halde başarı artıyorsa iyi bir seçim yapılmıştır ve seçilen özelliklerle çalışılır, aksi takdirde özellik seçiminden vazgeçeriz.

İlave özellikler ekleriz

 • Kimi zaman fayda sağlasa da fayda sağalamadığı durumlar da olabilir
 • Veriyi kontrol ederiz, ilave özellikler hatayı düşürmüyorsa özellik eklemeden vazgeçeriz
 • Çok zaman alıcı olabilir
 • Öğrenme oranını artırabilir veya azaltabiliriz,
 • Tecrübelerimizden faydalanabiliriz

 

 • Bunlara rağmen çabalarımız zaman alıcı olacaktır ve başarılı sonuç vermeme ihtimali vardır.
 • Bu nedenle Makine Öğrenmesi Teşhisi (Machine Learning Diagnosis) adını vereceğiz yöntemleri kullanmaya ihtiyacımız vardır.

Makine öğrenmesi teşhisi

 • Bir algoritma için neyin çalışıp neyin çalışmadığı test edilir.
 • Algoritma performansını artırabilmek için neyin yapılması gerektiği üzerinde durulur.
 • Bu işleri geliştirmek ve anlamak zaman alıcı olabilir

Fakat diğer yöntemler gibi aylarca sürecek çabalar değildir

Hipotez değerlendirme

 • Bir hipotezin doğruluğunu test için yapılan çalışmaya hipotez değerlendirme denir.
 • Hipotez değerlendirme veriler üzerinde yapılır.
  • Eğer eğitim verisiyle test verisi aynı veri olursa Overfitting problemi oluşur.
   • Overfitting problemi aşırı öğrenme olarak da bilinir. Eğitim verisi üzerinde hata minimum iken ilk kez karşılaşılan veri üzerinde hata oranı çok yüksektir.
  • Klasik olarak veriler Eğitim (%70) ve Test (%30) şeklinde iki parçaya ayrılır.
   • Model eğitim verisiyle eğitilir,
   • Modelin başarısı test verisi üzerinde sınanır.

Model seçimi ve eğitim-doğrulama-test kümeleri

 • Model seçimi işlemi aslında parametrelerin ne olacağı ve modeli oluşturan polinom ifadesinin derecesi ile ilgilidir.
 • Örneğin, regresyon modelleri için aşağıdaki polinom ifadelerinin hepsi denenir ve en iyi sonucu veren model seçilir.
makine öğrenmesi

Geliştirilmiş model seçimi

 • Verilen bir eğitim seti üç parçaya ayrılır
  • 1 – Training set(60%) – m kayıt ile
  • 2 – Cross validation(CV) kümesi (20%) mcv
  • 3 – Test set(20%) mtest
 • Daha sonra her biri için hata değeri hesap edilir.
  • Training error
  • Cross validation error
  • Test error

Bias ve Varyans

 • Eğer hata oranı yüksek sonuçlar alıyorsanız aşağıdakilerden biri sebebiyledir:
 • High bias– under fittingproblem
 • Az miktarda veriyle yapılan eksik eğitim problemi
 • High variance– over fitting problem
 • Aynı veri üzerinde eğitim ve test yapılması
 • Problemin ne olduğunu bilmek önemlidir
 • Onu bilerek algoritmayı geliştirebilirsiniz

Hata oranları

 • Çapraz doğrulama ve test hatası genellikle benzer davranır.
 • Eğitim hatası düşükken çapraz doğrulama ve test hatası yüksekse bu polinom derecesi olan d’nin hatalı ayarlanması nedeniyle olabilir.

Model düzeltme

 • Hata oranını düşürecek şekilde model parametrelerinin güncellenmesi amacıyla kullanılır.
 • Yapay sinir ağlarında olduğu gibi öğrenme katsayısı etkisiyle hatayı minimize edecek çalışmalara imkan sağlar.

Öğrenim eğrileri (Learning curves)

 • Eğitim verisi boyutu arttıkça bunun model hatasına etkisini bir eğri ile görürüz. Buna öğrenim eğrisi adı verilir.
makine öğrenmesi

Meme kanseri verisi için makine öğrenmesi teşhisi

 • Veri miktarının sınıflandırma başarısına etkisi
 • Özellik adedinin sınıflandırma başarısına etkisi
 • Eğitim verisi için sınıflandırma hatası
 • Çapraz doğrulama için sınıflandırma hatası

Eğitim verisi ve başarı ilişkisi

eğitim verisi

Eğitim verisi – başarı oranı ilişkisi

 • Tanagra yardımıyla yapılan deneyde;
  • Sampling nesnesi kullanılarak eğitim verisinin %20-%100 arasındaki bütün değerler test edilmiş ve
  • Sonuçlar hata oranı olarak verilmiştir.
 • Sonuçlardan da görüleceği üzere;
  • Eğitim verisi başarıyı zaman zaman artırmakla birlikte bu durum her zaman geçerli değildir.
  • Dolayısıyla tek başına eğitim verisinin miktarı yeterli bir başarı faktörü değildir.

Özellik seçimi – başarı oranı ilişkisi

 • Meme kanseri veri seti (Wisconsin) toplam 9 adet giriş değişkeninden meydana gelmektedir.
 • 9 adet giriş değişkeni ile çalışırken bazı sınıflayıcılar için değerler aşağıdaki gibidir.

Özellik seçimi yöntemleri

 • İki farklı özellik seçimi yöntemi uygulanmış olup ana veri setinde toplam 9 özellik varken her bir yöntemle özellik seçimi sonrası özellik adedi ve sınıflandırma başarıları şöyle olmuştur.

Özellik seçimi – başarı oranı ilişkisi

 • Bir önceki değerlerden görüleceği üzere özellik seçimi kimi yerde daha iyi sonuçlara sebebiyet verse de her zaman tek başına yeterli değildir.
 • Örneğin, MLP için özellik seçimi sonrası başarı oranı artarken C4.5 için değerlerin düştüğü görülmüştür.
 • Bu deneylerden bazı çıkarımlar yapılabilir;
 • YSA daha az nitelikle daha yüksek sonuç vermektedir.
 • Karar ağacı için daha fazla nitelik daha iyi sonuç vermiştir.
 • Her zaman geçerli bir kural bulmaktan çok veriye duyarlı sonuçlar elde ederiz.

Eğitim verisinde ve çapraz doğruma verisinde sonuçlar

 • Hangi modelin daha iyi olduğunu görebilmek için deneyler yapar ve sonuçlarını hata oranıyla (minimum olan iyidir) veya doğru tanıma oranıyla (maksimum olanı iyidir) ifade ederiz.
 • Bununla birlikte;
 • Hem eğitim hem de test için aynı veri kullanıldığında overfitting problemi olacağından doğru bir yöntem değildir.
 • Fakat, bilimsel açıdan adına «göz boyama» diyebileceğimiz şekilde kimileri hatalı olmasına rağmen test için de eğitim verisi kullanmaktadır.
 • Daha doğru bir karşılaştırma için çapraz doğruma (cross validation) yapılmalıdır.
 • Bir sonraki sayfada her ikisi arasındaki farklar görülmektedir.

Eşit şartlarda kıyas

 • İki modeli karşılaştırırken mutlaka eşit şartlarda kıyas yapılmalıdır.
 • Eşit miktarda eğitim verisi adedi, eşit sayıda özellik adedi vs.
 • Ayrıca model değerlendirme için aşağıdaki yöntemlerden faydalanılmalıdır.
 • Precision ve recall metrikleri ile
 • ROC analizi

Yerel minimuma dikkat

 • Her modelin hata eğrisi zaman zaman minimuma düşer.
 • Hata eğrisinin minimum olduğu ilk durumu en iyi durum olarak görmek bizi yerel minimum hatasına düşürür.
 • Bu hataya düşmemek için daha uzun soluklu deneyler yapmak ve elde edilen yerel minimumların minimumunda global minimum değere gidilmelidir.

En yüksek doğruluk için

 • Bir modelin başarısı;
  • Eğitim verisi boyutu,
  • Özellik seti boyutu,
  • Kullanılacak algoritmanın ne olduğu, // veriye uygun olmalı. Linear – non linear gibi.
  • Algoritma parametreleri
 • Bunların hepsine birden model parametreleri adı verilir. Amaç en uygun kombinasyonu elde etmek ve en düşük hata oranına ulaşmaktır.
 • Bu işleme PARAMETRE OPTİMİZASYONU adı verilir.
 • Yüksek doğruluklar elde edebilmek için parametre optimizasyonu yapılmalıdır.
 • Bir modelin iyi olabilmesi için sadece en yüksek tanıma doğruluğu değil aynı zamanda;
  • En hızlı işlem yapan algoritma olması da önemlidir.
 • Adına performans dediğimiz şeyin parametreleri;
  • Modelin doğru tanıma oranı,
  • Modelin bellek açısından maliyeti ve // daha az bellek ihtiyacı
  • Modelin zaman açısından maliyeti // daha az zaman ihtiyacı

Bir önceki makine öğrenmesi konusu için tıklayınız — Destek Vektör Makineleri 


Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: