Aralık 09, 2022
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
java

Java’da Operatörler

Paylaşım , Takip İçin

Java da operatörler oldukça önemlidir. Operatörler bizim kodlardaki işlemlerimizin döngülerimizin olmazsa olmazlarıdır.

Aritmetik Operatörler

  • C/C++ dillerinde kullanılan bir çok operatör Java içinde geçerlidir.
  • Yalnız bazı operatörlerin kullanımında küçük farklılıklar vardır.

Temel Aritmetik Operatörler

Operatör

Sonuç

+

Toplama

Çıkarma

*

Çarpma

/

Bölme

%

Mod alma

++

Arttırma

Azaltma

+=

Toplama Ataması

-=

Çıkarma Ataması

*=

Çarpma ataması

/=

Bölme Ataması

%=

Mod Ataması

Örnek

public static void main(String[] args) {

  // Aritmetik Operatörler

  System.out.println(“Aritmetik İşlemler”);

  int a=2+2;

  int b=a*3;

  int c=b/4;

  System.out.println(“a=”+a+” b=”+b+” c=”+c);

  int d=c++;

  System.out.println(“c=”+c+” d=”+d);

}

————-

Aritmetik İşlemler

a=4 b=12 c=3

c=4 d=3 

Mod Operatörü

public static void main(String[] args) {

  // Mod Operatörü

  int x=42;

  double y=42.3;

  System.out.println("x mod 10 ="+ x % 10);

  System.out.println("y mod 10 ="+ y % 10);

}

---------------

x mod 10 =2

y mod 10 =2.299999999999997

Mod Operatörü C/C++ dakinden farklı çalışıyor

Bitwise Operatörler

Operatör

İşlem

Operatör

İşlem

~

Bitwise NOT

&

Bitwise AND

|

Bitwise OR

^

Bitwise XOR

>>

Sağa Kaydır

<<

Sola Kaydır

>>>

Sağa kaydır Sıfır doldur

<<<

Sola kaydır Sıfır doldur

Örnek

public static void main(String[] args) {

  // Bitwise İşlemler

  byte a=64, b, c;

  int i;

  i=a<<2;//a yı 4 ile çarpıyoruz

  b=(byte)(a<<2);//En öncelikli biti kaybettik

  c=(byte) (a>>1);//a yı ikiye böldük

  System.out.println("a="+a+" i="+i+" ve b="+b+" c="+c);

}

------------------

a=64 i=256 ve b=0 c=32

Mantıksal (Boolean) Operatörler

Operatör

İşlem

Operatör

İşlem

&

AND

|

OR

^

XOR

!

NOT

||

Kısa devre OR

&&

Kısa devre AND

==

Eşittir

!=

Eşit değildir

?:

İf-then-else

  

Örnek

public static void main(String[] args) {

  // Boolean Operatörler

  boolean a=true, b=false;

  boolean c = a|b;

  boolean d = a&b;

  boolean e=a^b;

  System.out.println("a veya b="+c+" a ve b="+d+" a xor b="+e);

  int num=100, bol=0;

  //Sıfıra Bölme hatasından kaçınmak

  //Sadece & ile deneyiniz

  if(bol!=0 && num/bol>10){

  System.out.println("Bu kısma giremez");

  }

}

İlişkisel Operatörler

  • İlişkisel operatörler bir işlenenin diğeri ile olan ilişkisini belirler.
  • Bu işlemlerin çıktıları Boolean değerlerdir.

Operatör

Sonuç

==

Eşittir

!=

Eşit Değildir

>

Büyüktür

<

Küçüktür

>=

Büyük eşit

<=

Küçük eşit

Örnek

public static void main(String[] args) {

  // İlişkisel Operatörler

  int a=4, b=1, k;

  boolean c=a > b;

  System.out.println(c);

  k=a>5 ? 1 : 0;// if-then-else

  System.out.println("k\'nın değeri="+k);

}

----------------

true

k'nın değeri=0

Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: