Şubat 06, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
java

Java Temelleri

Paylaşım , Takip İçin

Java’nın temellerine başlayacak olursak yapısı nasıl olduğuna hemen bu sayfada bakıyor olacağız.

Başlayalım “Merhaba Hayalindeki Yazılım!”

public class Ornek {

  public static void main(String[] args) {

  // TODO Auto-generated method stub

  System.out.println("Merhaba Hayalindeki Yazılım!");

  }

}

Bu dosyayı mutlaka “Ornek.java” ismi ile kaydediyoruz.

Programın neler yaptığına kısaca bakalım.

Java’da ekran çıktısı almak 

 • Bu metod ekrana bir yazı yazdırmak için kullanıyoruz. Ekrana String, int boolean türünde değerler basılabilir.
 • Ekrana yazdıktan sonra alt satıra geçecektir.

System.out.println(Hello, World!”); // String

System.out.println(42); // int

System.out.println(true); // boolean

System.out.println(4.2); // double

System.out.println(Meaning = “ + 42);

Sınıf Tanımı (class)

 • Bütün program tek bir sınıf içerisinde kapsüllenmiştir (encapsulation).

public class Ornek {}

 • Bir sınıf, Java için derleme birimi, yani derleyici tarafından kabul edilecek en küçük dil öğesidir. Ornek sınıfı tanımlayıcısıdır (identifier).
 • public bir erişim belirticidir (modifier). Java’da sınıf tanımlayıcıları aşağıdakiler olabilir.
 •  

main Metodu

public static void main(String[] args) { }

 • Bir Java programının çalışması için gerekli olan ana metodumuz (fonksiyon). Bütün Java uygulamaları main()’in çağrılmasıyla başlar.
 • static anahtar sözcüğü o sınıfa ait bir metodu örneklemek zorunda kalmadan çağrılabilmesini sağlar. Bu sayede main() herhangi bir nesne oluşturulmadan çağrılabilir.
 • Program çalıştırılırken girilen komut satırı argümanları args string dizisi içerisinde tutulur.

Değişken Tanımlama Örneği

public class Ornek {

  public static void main(String[] args) {

  int num = 100;

  System.out.println("Sayımız:"+ num);

  num = num*2;

  System.out.print("Sayımızın iki katı = ");

  System.out.println(num);

  }

}

Program Derleme

C:\>javac Ornek.java

 • javac Java derleyicisi
 • Ornek.java kaynak kodumuz
 • Ornek.class derleyici tarafından oluşturulan object code. Diğer adıyla Java byte-code

Çalıştırılması

 • java Java Sanal Makinemizin ismi (JVM)
 • Ornek Java byte-code.
 • Komut satırına giderek javac ornek.java yazarsanız karşınıza merhaba hayalindeki yazılım yazısı gelecektir.

Değişkenler ve Veri Tipleri

 • Java katı yazılımlı bir dildir. Java’nın güvenilirliği ve sağlamlığı bu gerçekten kaynaklanır.
 • Örneğin C/C++’ta ondalık bir değeri bir tamsayıya atayabilirsiniz fakat Java’da yapamazsınız.
 • Başlangıçta bu duruma alışmakta biraz zorlanabilirsiniz. Fakat bu sayede kodumuzdaki hata olasılıkları en aza inecektir.

  int num;

  double d = 100.202;

  num = d; //Hata verecektir.

Değişken Tanımlama Kuralları

 • Her değişken bir tipe sahip olmalıdır.
 • Değişkenler değer atamadan kullanılamazlar.
 • Aynı tip değişkenler aynı satırda tanımlanabilirler.
 • Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
 • Değişken isimleri rakam ile başlayamaz.
 • Java‘nın büyük küçük harf duyarlılığı vardır.

Değişken Tanımlama Örnekleri

public static void main(String[] args) {

  // TODO Auto-generated method stub

  int a=10;

String isim= "Burak", soyIsim="Kocatepe";

  int $y = 0, _x = 12, arif216 = 216;

System.out.println("Hoş Geldin "+ isim +" "+ soyIsim);

System.out.println("Sayıların Toplamı="+String.valueOf(a+$y+_x));

}

Bir Değişkene Dinamik Değer Vermek

public class dynamic {

  public static void main(String[] args) {

  // TODO Auto-generated method stub

  double a=3.0, b=4.0;

  //Değişkene dinamik değer atanması

  double c=Math.sqrt(a*a + b*b);

  System.out.print(c);

  }

}

Veri Tipleri

 • Tamsayılar (byte, short, int, long)
 • Ondalıklı Sayılar (float ve double)
 • Karakterler (char)
 • Boolean (boolean)

Tamsayılar

İsim

Genişlik

Aralık

byte

8

-128,127

short

16

-32.768, 32.768

int

32

-2.147.483.468, 2.147.483.468

long

64

Yaklaşık olarak -9×1018 ile 9×1018

 • Java’da dört tamsayı tipi tanımlıdır.
 • Java’da byte, short, int gibi sayı türleri içeren bir ifadeniz varsa hesaplama yapmadan önce tüm ifadeler int’e yükseltilecektir.
 • Bu işleme promote adı verilir.

Ondalıklı Sayı Tipleri

İsim

Genişlik

Aralık

float

32

3,4e-308, 3,4e+308

Double

64

1,7e-308, 1,7e+308

 • Java’da Reel sayılar olarakta bilinen ondlıklı sayılar float tek ve double çift duyarlılıklı sayılar olmak üzere ikiye ayrıllır.
 • float veri tipi double göre hafızada daha az yer kaplar ve çok kesin ondalık kısmı küçük olan sayılar için daha uygundur.

Karakterler

İsim

Genişlik

Aralık

Char

16

0-65.536

 • Java karakterleri göstermek için Unicode kullanır. Unicode tüm insan dillerinde bulunan karakterleri barındıran tamamen uluslararası bir karakter setidir.
 • Unicode içerisinde ASCII karakter seti 0-255 arasında yerleştirilmiştir.
char ch1=88, ch2='Y';

System.out.println("1. karakter:"+ch1+" 2.karkter:"+ch2);

ch1++;

System.out.println("1. karakterin yeni değeri:"+ ch1);

Özel Karakterler

Özel Karakter

Açıklama

\’

Tek tırnak

\”

Çift tırnak

\\

Ters eğri çizgi

\r

Satır başı

\n

Yeni satır

\t

Tab(sekme)

\b

Geri boşluk (backspace)

Boolean

 • Yalnızca iki değer alır: true veya false. Bellekte 1 bitlik yer kaplar. Varsayılan değeri false’dur.
  int a=10, b=9;

  boolean z=(a==b);

  System.out.println(z)

  ----------------------------

  false

Stringler

 • String tanımı C++ dili ile aynıdır.
 • İki çift tırnak içerisinde bir dizi karakter eklenerek tanımlanır.
 • C/C++ aksine Java’da Stringler nesne olarak tanımlanır. C++’ta ise stringler karakter dizileridir.
public static void main(String[] args) {

  // String Örnekleri

  String str=”Merhaba Java”;

  String user=”Ben \’Burak\'”;

  System.out.println(str +” “+ user);

}

Diziler (Arrays)

 • Diziler aynı isimle atıfta bulunulan bir grup aynı tip değişkene denir.
 • Dizideki belirli bir değişkene indis (index) yardımı ile erişilir.
 • Dizi tanımlamaları C++ den biraz farklıdır.

  int time[]; //Diziye ait tip ve değişken ismi

  time = new int[24]; //Hafızda ayrılması

 • Dizinin fiziksel olarak tanımlandığı alan hafızada 24*16 bit lik alan ayrılması yapılır. new bellek tahsisi yapan özel bir operatördür.

  int minute[]=new int[60]; //ikinci yöntem

Dizi Örneği

public static void main(String[] args) {

  // Dizi Örneği

  String days[] = new String[7];

  days[0]="Pazartesi";

  days[1]="Salı";

  days[2]="Çarşamba";

  days[3]="Perşembe";

  days[4]="Cuma";

  days[5]="Cumartesi";

  days[6]="Pazar";

System.out.println("Bugün günlerden "+ days[0]);

}

--------------------

Bugün günlerden Pazartesi

Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: