Aralık 09, 2022
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
java

Java Kontrol ve Döngüler

Paylaşım , Takip İçin

Program Kontrol İfadeleri

 • Java iki koıntrol deyimini desteklemektedir.
  • if-else-if Deyimi
  • switch-case Deyimi
 • Java’da kontrol ifadeleri C/C++ dilindeki yapıya çok benzer.

İf-else-if

if’i kontrol eden koşullardan birisi true olduğunda hemen sonraki ifade çalışır ve merdivenin geri kalanı atlanır.

Eğer hiçbir koşul doğru değilse son else deyimi çalışır.

if (koşul){

  ifade;

}

else if(koşul) {

  ifade;

}

.

.

else {

  ifade;

}

Örnek

import java.util.Scanner;

public class kosul {

public static void main(String[] args) {

  // Kontrol İfadeleri

  int not=0;

  System.out.print("Lütfen Dönem sonu not ort. girin:");

  Scanner s=new Scanner(System.in);

  not=s.nextInt();

  if(not > 100 || not <0) {

  System.out.print("Lütfen 0-100 arasında bir not giriniz");

  return;

  }

  if (not>=90){

  System.out.println("Harf Notunuz: AA");

  }

  else if(not>=85) {

  System.out.println("Harf Notunuz: BA");

  }

  else if(not>=80) {

  System.out.println("Harf Notunuz: BB");

  }

  else if(not>=70) {

  System.out.println("Harf Notunuz: CB");

  }

  else if(not>=60) {

    System.out.println("Harf Notunuz: CC");

  }

  else if(not>=50) {

    System.out.println("Harf Notunuz: DD");

  }

  else {

    System.out.println("Harf Notunuz: FF");

  }

   }

}

switch-case

switch-case deyiminin temel amacı bir değişkenin değerine göre programın çalışmasına yön vermektir.

Burada değişkenin veri tipi byte, short, int, long, char veya numaralandırlmamış (enumerated) türlerinden biri olmak zorundadır.

break ifadesinden sonra switch deyimi bloğundan çıkılır.

Örnek

for (int i=0;i<4;i++) {

  switch(i) {

  case 0:

  System.out.println("Sayı sıfır");

  break;

  case 1:

  System.out.println("Sayı bir");

  break;

  case 2:

  System.out.println("Sayı iki");

  break;

  default:

  System.out.println("Sayı ikiden büyük");

  }

}

switch (mounth) {

  case 12:

  case 1:

  case 2:

  System.out.println("Kış mevsimi");

  break;

  case 3:

  case 4:

  case 5:

  System.out.println("Bahar Mevsimi");

  break;

  case 6:

  case 7:

  case 8:

  System.out.println("Yaz Mevsimi");

  break;

  case 9:

  case 10:

  case 11:

  System.out.println("Sonbahar Mevsimi");

  break;

  }

İç İçe İf Döngüsü

int i=10, j=12, k=5, c=0;

if (i==10) {

  if(j<=20) {

  c=k;

  }

  else {

  c = k * k;

  }

}

else {

  c=-k;

}

Döngüler

 • Döngüler çeşitli komut gruplarını belirlenen sayıya kadar tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar. Java’da temel 4 adet döngü vardır:
  • while döngüsü
  • do-while döngüsü
  • for döngüsü
  • Özelleşmiş for döngüsü

while

while() döngüsü içine yazılan komut kümlerini belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır.

while döngü yapısı yanda verilmiştir.

Örnek

public static void main(String[] args) {

// while Örneğimiz

  Scanner s=new Scanner(System.in);

  System.out.println("Girdiğiniz sayıya kadar olan"

  + "tüm sayıların karelerini hesaplayan program");

  System.out.print("Lütfen bir sayı giriniz:");

  int num=s.nextInt();

  int count=1;

  while (count <= num) {

  System.out.println("Sayac="+count+" Sayacın karesi="+count*count);

  count++;

  }

  s.close();

}

do-while

do-while döngüsü içine yazılan komutlar while döngüsünden farklı olarak program içerisinde 1 kereliğine çalışır.

Program while koşuluna geldiğinde koşulun true veya false olup olmadığına bakılır.

Koşul false olana kadar program çalışmaya devam eder.

Örnek

public static void main(String[] args) {

  // do-while döngüsü Öreği

  double num=0.0;

  Scanner s=new Scanner(System.in);

  do {

  System.out.println("Programdan çıkmak için sıfır giriniz:");

  System.out.print("Lütfen bir sayı giriniz:");

  num=s.nextDouble();

  double root=Math.sqrt(num);

  System.out.println("Girilen sayı="+num +" sayının karekökü="+root);

  System.out.println("--------------------");

  }while(num !=0);

  System.out.println("Programdan çıkılıyor...");

  s.close();

}

for Döngüsü

for döngüsü 3 kısımdan oluşur.

İlk kısımda sayaç değişkeni tanımlanarak ilk değer verilebilir.

İkinci kısımda döngünün sonlanması için gereken  mantıksal ifade tanımlanır.

Üçüncü kısımda ise sayacın artma veya azalma işlemi gerçekleşir.

for (ilk değer;koşul;yineleme)

{

  ifadeler;

  .

  .

}

Örnek

public class forLoop {

  public static void main(String[] args) {

  // for döngüsü örneği

  for (int a=4, b=6; a*b <= 100; a++,b+=2) {

  System.out.println("a="+a+" b="+b+" a*b="+a*b);

  }

  }

}
-----------------------
a=4 b=6 a*b=24

a=5 b=8 a*b=40

a=6 b=10 a*b=60

a=7 b=12 a*b=84

for ve while Karşılaştırması

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

int num=5;

for (int i=0; i<= num; i++) {

  System.out.println(i);

  }
int i=0, num=5;

while (i <= num) {

  System.out.println(i);

  i++;

  }

Özelleşmiş for Döngüleri

 • for döngüsünün bütün bölgeleri dolu olmak zorunda değildir.
 • Ama yine de temel kısımları birbirinden ayırmak için noktalı virgülleri kullanmak gerekir.
 • Bir örnek ile özetleyelim.
int num=5;

for (int i=0; i<= num; i++) {

  System.out.println(i);

  }
int num=5, i=0;

for (  ; i<= num) {

  System.out.println(i);

    i++;

  }

İç-içe Döngüler

 • Programcılıkta bazı problemler tek bir döngü kullanılarak çözülemezler.

Problem: Kullanıcı tarafından girilen tamsayı değeri kadar * karakterinden oluşan bir dik üçgen çizdiriniz. Satır sayısı girilen değer kadar olmalıdır.

Örnek

public static void main(String[] args) {

  // TODO iç-içe döngüler

  Scanner input=new Scanner(System.in);

  System.out.print("Bir sayı Giriniz:");

  int num = input.nextInt();

  if (num<1) {

  return;

  }else {

  for (int i=1;i<=num;i++) {

  for (int j=1;j<=i;j++) {

  System.out.print("*");

  }

  System.out.println();

  }

}

break ve continue

 • break deyimi döngü içerisinde belirli şartlar oluştuğunda döngüyü sonlandırmak için kullanılır.
 • break deyimi çalıştıktan sonra döngü derhal sonlanır.
 • continue deyimi ise döngü içerisinde bu deyimden sonra gelen ifadelerin işlenmeden atlanmasını sağlar.
 • continue deyiminden sonra gelen komutlar yürütülmezler.

Örnek

for(int i=-7; i<7; i++) {

  if(i<0) {

  continue;

  }

  else if(i>0) {

  break;

  }

  else {

  System.out.println(i);

  }

}

Return

 • return deyimi bir metodan açık bir geri dönüş için kullanılır.
 • return ifadesinden sonra metodçağrıcısına dallanır ve sona erer.
public class returnExample {
  public static void main(String args[]) {

  boolean bool=true;

  System.out.println("return değimi öncesi");

  if(bool==true)

  return;

  //Bu kısım çalışmayacaktır

  System.out.println("return sonrası");

  }

}

Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: