Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
veri madenciliği

Veri Madenciliği Nedir ?

Paylaşım , Takip İçin

Veri Madenciliği Bakış Açıları

Finansal

 • Veri toplama ve saklama hızı artmıştır
  • Uydular üzerindeki algılayıcılar
  • Gökyüzünü tarayan teleskoplar
  • Genleri açıklamak için üretilen mikro diziler
  • Bilimsel simülasyonlar tarafından üretilen terabyte’lar seviyesinde veri
 • Geleneksel teknikler ham veri için yeterli değildir
 • Veri madenciliği bilimsel çalışmalara şu konularda yardımcı olur
  • Veriyi sınıflandırma ve parçalara bölme
  • Hipotez oluşturma

Bilimsel

 • Analiz edilebilecek veri miktarı artmıştır:
  • Web verisi (web data),
  • Ödeme verileri (market/dükkan)
  • Banka/Kredi kartı işlem verileri
 • Bilgisayar yedekleme birimlerinin maliyeti düşmüş ve işlem birimlerinin gücü artmıştır.
 • Rekabetçi baskı güçlüdür
  • Rekabet üstünlüğü için CRM ve CRM için veri madenciliği bir ihtiyaçtır.

Veri Madenciliği Nedir?

 • Dolaylı anlatılan, önceden bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı bilginin veriden önemsiz olmayan yöntemlerle keşfi
 • Anlamlı örüntülerin keşfedilmesi için büyük miktardaki verinin, otomatik veya yarı otomatik olarak keşfi & analiz edilmesidir

Örnek 

 Bazı isimlere bazı yörelerde diğerlerinden daha yaygın olarak rastlanma durumu (Berke , Burak , Ali gibi isimlerin İstanbul bölgesinde daha sık olması gibi)

 Kapsamlarına göre benzer dokümanların bir arada  gruplanması (Ankara Anıtkabir ile, Ankara.com gibi)

veri madenciliği

Veri Madenciliğinin Kökeni

 • Makine öğrenmesi
 • Örüntü tanıma
 • Olasılık ve İstatistik
 • Yapay Zeka
 • Veri tabanı sistemleri
 • Görselleştirme araçları

Veri Madenciliği Görevleri

 • Tahmin (Prediction) Metotları
 • Değeri bilinen değişkenler yardımıyla değeri bilinmeyen değişkenlerin elde edilmesinde veya değişkenlerin geçmiş değerleri yardımıyla gelecek değerlerini hesap etmede kullanılan metotlardır.
 • Tanımlama (Description) Metotları
 • Verileri sahip oldukları özellikler yardımıyla açıklamakta kullanılan metotlardır.

Görev – teknik eşleşmesi

 • Sınıflandırma (Classification) [Predictive]
 • Kümeleme (Clustering) [Descriptive]
 • Birliktelik Kuralları Keşfi (Association Rule Discovery) [Descriptive]
 • Sıralı Örüntü Keşfi (Sequential Pattern Discovery) [Descriptive]
 • Regresyon (Regression) [Predictive]
 • Sapma Bulma (Deviation Detection) [Predictive]

Sınıflandırma Nedir ?

 • Kayıtların bir koleksiyonu yardımıyla (training set)
  • Her bir kayıt niteliklerin bir kümesini içerir (attributes), bu niteliklerden birisi sınıf niteliğidir (class)
 • Sınıf niteliğinin değerini hesap edecek bir model bulma işlemidir.
  • y=f(x1,x2,…,xn)
 • Hedef: önceden görülmeyen kayıtların olabildiği kadar doğru bir şekilde bir sınıfa atanması.
  • Bir test set modelin doğruluğunu belirlemek için kullanılır.
  • Genellikle, verilen veri seti eğitim ve test veri setlerine bölünür, eğitim veri seti ile model kurulur, test veri seti ile de model doğrulanır.

Sınıflandırma Örnek 1

 • Doğrudan Pazarlama
  • Hedef: Yeni çıkmış bir cep telefonunu ürününü almaya meyilli müşterilerin bir kümesini hedefleyen mail gönderimi için maliyeti azaltmak.
  • Yaklaşım:
   • Önceden tanıtımı yapılmış benzer bir ürün için elde edilen veriler eğitim için kullanılır.
   • Müşterilerin ürünü almak veya almamak yönündeki kararı sınıf niteliğinin {buy, don’t buy} değerleri şeklinde sunulur.
   • Böylesi bütün müşteriler için çeşitli demografik, yaşam stili, şirket bağlantıları ile ilgili bilgileri toplanır.
   • Müşterinin işi, nerede ikamet ettiği, ayda ne kadar kazandığı, v.s.
   • Bu bilgi bir sınıflayıcı modelini öğrenmek için kullanılır

Örnek 2

 • İstisna Tespiti
  • Hedef: Kredi kartı işlemlerinde istisna durumların tahmin edilmesi.
  • Yaklaşım:
  • Kredi kartı işlemleri ve kredi kartında tutulan bilgiler nitelikler olarak kullanılır.
   • Müşteri ne zaman (gün, saat) alışveriş yapar, ne alır, ne sıklıkta vaktinde ödeme yapar, vs
  • Geçmiş işlemleri dürüst (fair) ve istisna (fraud) olarak etiketle.
   • Fair ve fraud sınıf nitelikleri olsun.
  • İşlemlerden sınıf için bir model öğrenilir.
  • Bir model aracılığıyla bir hesap üzerindeki kredi kartı işlemleri gözlemlenerek istisna tespit edilir.

Kümeleme Nedir ?

 • Elimizde, verileri sunan noktalar ve bu noktalar arasındaki benzerliği ölçen bir benzerlik ölçümü varken, kümelemenin amacı; aşağıdaki özellikleri sağlayan kümeleri bulmaktır:
 • Birbirine daha çok benzeyen noktalar aynı kümede,
 • Birbirine benzemeyen noktalar ise farklı kümelerdedir
 • Benzerlik Ölçümleri:
 • Eğer öznitelikler sürekli değerler ise o zaman Euclidean Distance.
 • Diğerlerinde probleme uygun ölçümler kullanılır.

Kümeleme Örnek 1

 • Pazar Bölümlemesi:
  • Amaç: Her biri ayrı bir pazarlama stratejisi için uygun olabilecek farklı müşteri alt gruplarını bulmak.
  • Yaklaşım:
   • Müşterilerin coğrafi ve yaşam stillerine dayalı farklı öznitelikleri toplanır
   • Benzer müşterilerin kümeleri bulunur.
   • Aynı kümedeki müşteri örüntüleri gözlemlenip diğer kümelerle karşılaştırma yapılarak kümeleme kalitesi ölçülür

Örnek 2

 • Doküman Kümeleme:
  • Hedef: İçerisinde geçen önemli terimlere dayalı olarak benzer dokümanların gruplarını bulmak.
  • Yaklaşım: Her bir dokümanda kullanılan terimlerin frekansları belirlenir. Terimlerin frekanslarına dayalı olarak bir benzerlik bulunur. Bu bilgi kümeleme için kullanılır.

Birliktelik Kuralı Keşfi Nedir ?

 • Verilen bir koleksiyondan bazı elemanları içeren kayıtların bir kümesi verilmiş olsun;
  • Bir elemanın tekrar adedini, diğer elemanların tekrar adetlerini kullanarak tahmin edecek kurallar üretilir.

Birliktelik Kuralı Örnek 1

 • Supermarketin kendi kendine yönetimi
  • Hedef: Birçok müşteri tarafından birlikte satın alınan elemanların belirlenmesi.
  • Yaklaşım: Elemanlar arasındaki bağlantıları bulmak için barkod tarayıcılar ile toplanan satış noktası verileri işlenir.
  • Bir klasik kural —
   • Eğer bir müşteri bez ve süt satın almışsa, büyük ihtimalle bira da alır.
   • Böylece, bez, süt ve bira yakın raflara konmalıdır

Örnek 2

 • Envanter Yönetimi:
  • Hedef: Bir müşteri araç bakım şirketi onun müşterilerine ait ürünlerin olası onarımlarını tahmin ederek ona uygun şekilde araç ekipmanlarını elde tutmak istemektedir.
  • Yaklaşım: farklı müşteri yerleşimlerinde önceki onarımlarda ihtiyaç duyulan parça ve araçlar hakkındaki veri işlenir ve örüntüler arasındaki tekrarlar keşfedilir.

Sıralı Örüntü Keşfi Nedir ?

 • Zamana bağlı olarak birlikte gelişen olayların tespit edilmesidir. Meydana gelen bir veya birden fazla olay ondan sonra gelecek yeni bir olayın habercisidir.
 • Kurallar zaman bilgisi ile sunulmaktadır.
 • Birliktelik kurallarının özel bir uygulamasıdır.
 • (A   B)     (C)    –>    (D   E)

Sıralı Örüntü Örnek 1

 • Satış noktası için işlem dizileri,
 • Bilgisayar Yazılımcısı:

    (Penetrasyon Testi’ne Giriş)  (Yeni Başlayanlar için Pentest ) –>   (Siber Güvenlik)

 • Spor giyim dükkanı:

    (Ayakkabılar) (Tenis, Tenis Topu) –> (Spor Kıyafeti)

 • Telekomünikasyon alarm loglarında,
 • (Ters Çevirme Problemi, Aşırı Akım)

        (Doğrultucu Alarmı) –> (Yangın Alarmı)

Regresyon

 • Diğer değişkenlerin değerlerine dayalı olarak bir sürekli değerli hedef değişkenin tahmin edilmesidir. Hedef değişken ile giriş değişkenler arasında doğrusal veya doğrusal olmayan bir ilişki varsayılabilir.
 • İstatistik ve yapay sinir ağları sahalarında çalışılmıştır
 • Örnekler:
  • Yeni bir ürün için satış miktarlarının tahmini.
  • Rüzgar hızlarını sıcaklık, nem oranı ve hava basıncının bir fonksiyonu olarak tahmin vs.
  • Stok market indekslerinin zaman serileri şeklinde tahmini

Sapma/Anormallik Tespiti

 • Normal davranıştan önemli sapmaların tespiti
 • Uygulamalar:
  • Kredi kartı istisna saptaması
  • Ağ nüfuz tespiti

Bir sonraki veri madenciliği konusu için tıklayınız — Veri ve Özellikleri nedir ?


Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: