Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
örnek

Veri Keşfi Nedir ?

Paylaşım , Takip İçin

Veri Keşfi Nedir ?

 • Veri keşfi, veri karakteristiklerini daha iyi anlayabilmek için yapılmış çalışmalara verilen isimdir.

Veri Keşfinde Kullanılan Teknikler

 • Keşifsel veri analizi,
  • Görselleştirme üzerine odaklanmıştır
  • Kümeleme ve anormallik tespiti keşifsel teknikler olarak görülebilir
 • Veri keşfi konusunda odak noktası şu alanlar olacaktır
  • Özet istatistikler
  • Görselleştirme
  • Çevrimiçi analitik işlem (OLAP)

İris (Süsen Çiçeği) Data

 • Keşifsel veri analizi tekniklerinin bir çoğu iris (süsen çiçeği) veri seti ile açıklanır. İlgili veri setine UCI Machine Learning veri deposundan ulaşmak mümkündür.
 • Bu veri Douglas Fisher tarafından elde edilmiştir.
  • Çiçeğin üç sınıfı vardır:
   • Setosa | Virginica | Versicolour
  • Dört tane giriş niteliği vardır
   • Sepal genişliği | Sepal uzunluğu | Petal genişliği | Petal uzunluğu

Özet İstatistikler

 • Özet istatistikler veriyi özetlemeye yarayan ölçümlerdir.
  • Özetlenmiş özellikler; frekans, yerleşim ve yayılma ölçüleri içerir
   • Örnekler: yerleşimi sunan bir ölçüm – ortalama
    yayılımı sunan bir ölçüm – standart sapma
 • Birçok özet istatistik veri üzerinden tek bir geçiş ile elde edilebilir.

Frekans ve Mod

 • Bir nitelik değerinin frekansı; veri seti içerisinde o değerin kaç kez tekrarlandığını sunar.
 • Örneğin, istenen nitelik değeri ‘cinsiyet’ olsun, bununla ilgili sunum şöyle olur “temsil edici bir popülasyonda cinsiyeti ‘bayan’ olanların frekansı %50 civarındadır”.
 • Bir nitelik için mod değeri, veri setinde en sık yer tekrar eden nitelik değeridir.
 • Frekans ve mod tipik olarak kategorik veri ile birlikte kullanılır.

Frekans ve mod örneği

Veri keşfi

Mod değeri BB’dir. Çünkü en çok BB görülmüştür.

Yer Ölçüleri: Ortalama ve Medyan (Ortanca)

 • Ortalama, bir nokta kümesinin yeriyle ilgili en genel ölçümü sunar.
 • Ortalama değeri taşmalara karşı aşırı duyarlıdır. Taşmalardan kötü şekilde etkilenir.
 • Bu yüzden, genellikle medyan veya kırpılmış ortalama kullanılır.

Ortalama ve medyan örneği

Veri keşfi
 • Toplam=592
 • Eleman sayısı (m)=8
 • Mean=Toplam/m=592/8=74
 • m değeri çift olduğu için medyan;
 • medyan=1/2(74+74)=74

Yayılım Ölçüleri: Aralık ve Varyans

 • Aralık (range) en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır.
 • Varyans veya standart sapma bir nokta kümesinin yayılımına ait en genel ölçümdür.
 • Standart sapma ölçümü de taşmalara karşı duyarlıdır ve sıklıkla diğer ölçümler kullanılır.

Varyans, aralık, AAD, MAD

 • m=8 ve m-1=7 olup
  • Varyans(x)=3168/7=452,571
 • m=8 olup
  • AAD(x)=110/8=13,75
 • range(x)=99-30=69
  • En yüksek ile en düşük puan arası
 • İnterqaurtile range(x) ise
  • x75=87,75 (ilk yarı ortalaması)
  • x25=60,25 (ikinci yarı ortalaması)
  • x75-x25=87,75-60,25=27,50
veri keşfi

MAD hesabı için öncelikle |x-xort| değerlerini sıraya dizmek zorundayız.

Görselleştirme

 • Görselleştirme, verinin karakteristikleri, veri elemanları veya öznitelikleri arasındaki ilişkilerin analiz edilebilmesi veya raporlanabilmesi için verinin görsel formata dönüşümüdür.

 

 • Verinin görselleştirilmesi veri keşfi için en güçlü ve en çekici tekniklerden biridir.
  • İnsanlar bilgiyi görsel olarak sunmakla çok büyük miktardaki veriyi analiz etme şansına sahip olmuşlardır.
  • Genel örüntü ve trend tespiti yapabilmişlerdir.
  • Görselleştirme sayesinde, taşmalar ve alışılmamış örüntülerin tespiti edilebilmiştir.

Örnek: Deniz Yüzeyi Sıcaklığı

 • Aşağıda 1982 temmuzu için deniz yüzeyi sıcaklığı görülmektedir.
 • On binlerce veri noktası tek bir şekille özetlenmiştir.
örnek

Sunum

 • Veriler, onların nitelikleri ve veriler arasındaki ilişkiler; noktalar, satırlar, şekiller ve renkler gibi grafiksel elemanlara dönüştürülebilir.
 • Örnek:
  • Nesneler sıklıkla noktalarla sunulur
  • Onların özellikleri noktaların karakteristikleri (renk, boyut ve şekil gibi) veya pozisyonu ile sunulabilir.
  • Eğer pozisyon bilgisi kullanılırsa taşmalar ve grup içinde kalmalar rahatça izlenebilir ve kolaylıkla taşma tespiti algılanabilir.

Düzenleme

 • Heterojen halde anlaşılmasında zorluk yaşanan veri homojen hale getirilir. Buna düzenleme adı verilir. Bu sayede; veriyi anlama daha kolay hale getirilebilir.
heterojen

Görselleştirme teknikleri : Histograms

 • Histogram
  • Genellikle bir değişkenin değerlere dayalı dağılımını gösterir
  • Değerleri kutulara böler ve her bir kutuda bir çubuk işaretler.
  • Her bir çubuğun yüksekliği nesnelerin sayısını gösterir
  • Histogramın şekli kutuların sayısına bağlıdır

İki boyutlu Histogramlar

 • İki özniteliğin değerlerinin kesişim dağılımını gösterir

Görselleştirme Teknikleri : Kutu Çizgileri

 • Kutu çizgileri (Box Plots)
  • Tukey tarafından bulunmuştur
  • Veri dağılımı ile ilgili bir diğer gösterim yöntemidir.
  • 5 özet istatistik göstergesinin bir arada gösterildiği ve mukayese imkanı veren grafik

Görselleştirme Teknikleri : Saçılma Çizgileri

 • Saçılma çizgileri
  • Öznitelik değerleri pozisyonu belirler,
  • İki boyutlu saçılma çizgileri en sık kullanılan olup üç boyutlu olanları da vardır,
  • Sıklıkla, ek öznitelikler; nesneleri sunan işaretlerin boyut, şekil, ve renkleri kullanılarak gösterilebilir.
  • Saçılma çizgilerinin dizilere sahip olması özniteliklerin birkaç çifti arasındaki ilişkileri karmaşık olarak özetleyebilmek için faydalıdır.
  • Saçılma çizgileri bir değişkenin diğeri tarafından nasıl etkilendiğini gösterir.
  • İki değişken arasındaki ilişki onların korelasyonu olarak isimlendirilir.

Bir önceki veri madenciliği konusu için tıklayınız — Veri Önişleme


Paylaşım , Takip İçin
5 1 vote
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: