Ekim 19, 2021
11 11 11 ÖÖ
TCP nedir ? Aktarım Katmanı 2
Aktarım Katmanı Tcp Nedir
Yönlendirme Nedir 2 ?
Yönlendirme Nedir ?
Ağ Katmanı Nedir 2 ?
Ağ Katmanı Nedir ?
Veri Bağı Katmanı Nedir 2 ?
Android Studio Nasıl Kurulur ?
Veri Bağı Katmanı Nedir ?
Fiziksel Katman Nedir ?
Son Yazılar
TCP nedir ? Aktarım Katmanı 2 Aktarım Katmanı Tcp Nedir Yönlendirme Nedir 2 ? Yönlendirme Nedir ? Ağ Katmanı Nedir 2 ? Ağ Katmanı Nedir ? Veri Bağı Katmanı Nedir 2 ? Android Studio Nasıl Kurulur ? Veri Bağı Katmanı Nedir ? Fiziksel Katman Nedir ?
SQL Örnek Sorular Ve Sorguları

SQL Örnek Sorular Ve Sorguları

Paylaşım , Takip İçin

Personel tablosu

SQL Örnek Sorular Ve Sorguları

Üretim biriminde çalışan kaç adet bekâr personel vardır?

Select count(*) From Personel

Where Medeni_hal=’bekar’ and Birim=’üretim’

Üretim biriminde çalışmayan personellerin ad ve soyadlarının adına göre sıralanmış listesi?

Select adi, soyadi From Personel

Where birim not in (‘üretim’)

Order by adi

6 harfli bir isme sahip olan ve 3 çocuk sahibi personellerin kayıtları?

Select * From Personel

Where adi like ‘______’ and cocuk_sayisi=3

Veya

Select * From Personel

Where length(adi)=6 and çocuk_sayisi=3

Kayıtlı personellerin çocuk sayılarının ortalaması kaçtır?

Select avg(cocuk_sayisi) From Personel

Çocuk sayısı ortalaması tamsayı çıksın istiyorsak;

Select round(avg(çocuk_sayisi)) From Personel

İlk 5 personelin kaydının görüntülenmesi

Select top 5 * From Personel

Bir kritere göre ilk 5 kaydı bulmak istersek, örneğin adi bilgisine göre şöyle yazarız.

Select top 5 * From Personel

Order by adi

Eskişehir, Ankara veya Muğla ilinden olan personellerin adlarına göre sıralanmış listesi?

Select * From Personel

Where Sehir in (‘Eskişehir‘, ‘Ankara‘, ‘Muğla’)

Order by adi

world tablosu

SQL Örnek Sorular Ve Sorguları

Aşağıdaki çıktıyı verecek SQL ifadesi nedir?

SQL Örnek Sorular Ve Sorguları

Select Name, population From world

Where populatin>100000 and population<125000

Aşağıdaki SQL ifadesinin sonucu nedir?

SELECT name, population

FROM world

WHERE name LIKE “Al%”

Aşağıdaki sorgunun sonucu nedir?

SELECT name, length(name)

FROM world

WHERE length(name)=5 and region=’Europe’

  • Malta ve Italy (Avrupa kıtasında ve 5 harf uzunluğunda).

Aşağıdaki sorgunun sonucu nedir?

SELECT name, area*2 FROM world

WHERE population = 64000

SQL Örnek Sorular Ve Sorguları

Yüzölçümü 50.000 nüfusu 10.000.000’dan düşük olan ülkeleri; adı, yüzölçümü ve nüfusu bilgileri ile listede gösterin.

  • Eldeki verilere göre sonuç NULL olacaktır.

China, Australia, Nigeria ve France için için nüfus yoğunluklarını (alana düşen nüfus) azalan sırada veriniz.

Select name, population/area From world

Where name in (‘China’, ‘Australia’, ‘Nigeria’, ’France’)

Order by population/area Desc

KÜTÜPHANE VERİTABANI ŞEMASI

YAZAR(YAZARNO, YAZARADI, YAZARTIPI, DNO)
YAZARKITAP(DNO (KITAP), YAZARNO (YAZAR), SIRA)
KITAP(DNO, KADI, ORNEKAD, BASIM, YY, YE, YT, ISBN, OZET, BOLUMNO (BOLUM),
FOZELIK, DİZİ, TASNIFNO, FIYAT, FIRMANO, GELISTAR, DILNO, ADET)
BOLUM(BOLUMNO, BOLUMADI)
GRUP(GRUPNO, GRUPADI)
UNVAN(UNVANNO, UNVANADI)
UYE(UYENO, ADSOYAD, BOLUM (BOLUM), GRUP (GRUP), UNVAN (UNVAN), ADRES,
MAIL, TEL, GSM)
ODUNC(UYENO (UYE), DNO (KITAP), ALISTAR)
IADE(UYENO (UYE), DNO (KITAP), GELISTAR)

1. Adında ‘data’ kelimesi geçen kitapların, demirbaş numarasını, adını, basım bilgisini ve fiyatını veren SQL ifadesini yazınız.

SELECT DNO, KADI, BASIM, FIYAT FROM KITAP
WHERE KADI LIKE ‘%data%’

2. Kitap ödünç alanların üye numarası ODUNC tablosunda, adsoyad bilgisi ise UYE
tablosunda tutulmaktadır. Buna göre üzerinde kitap bulunan üyelerin adlarını, her bir ad bir kere tekrar edecek şekilde verecek sorguyu yazınız.

SELECT DISTICNT ADSOYAD FROM ODUNC, UYE
WHERE ODUNC.UYENO=UYE.UYENO

3. 09.06.2008 – 11.06.2008 tarihleri arasında kitap iade eden üyelerin listesini veren SQL
ifadesini yazınız.

SELECT UYENO, ADSOYAD FROM IADE, UYE
WHERE GELISTAR>‘09.06.2008’ AND GELISTAR<’11.06.2008’ AND
IADE.UYENO=UYE.UYENO

4. Fiyatları ortalama kitap fiyatından yüksek olan kitapları ödünç alanların üye numaralarını
verecek sorgu ifadesini yazınız.

SELECT UYENO FROM ODUNC
WHERE DNO IN (SELECT DNO FROM KITAP WHERE FIYAT>
(SELECT AVG(FIYAT) FROM KITAP))

5. Demirbaş numarası 1000 ile 2000 arasında olan kitapları ödünç alan üyeleri listeleyen
SQL ifadesini yazınız.

SELECT * FROM UYE
WHERE UYENO IN
(SELECT UYENO FROM ODUNC WHERE DNO>1000 AND DNO<2000 )

6. 100’den fazla sayıda kitap yazılmış dillerin kodlarını veren SQL ifadesini yazınız.

SELECT DILNO, COUNT(DNO) FROM kitap
GROUP BY DILNO
HAVING COUNT(DNO)>100

7. YAZARKITAP tablosunu CREATE TABLE ifadesi yardımıyla oluşturunuz.

CREATE TABLE YAZARKITAP
(
DNO INT NOT NULL,
YAZARNO INT NOT NULL,
SIRA INT,
FOREIGN KEY DNO REFERENCES KITAP(DNO),
FOREIGN KEY YAZARNO REFERENCES YAZAR (YAZARNO),
PRIMARY KEY (DNO, YAZARNO)
)

8. YAZARKITAP tablosunda yer alan DNO bilgisini KitapID olarak değiştiriniz.

ALTER TABLE YAZARKITAP
DROP COLUMN DNO
ALTER TABLE YAZARKITAP
ADD COLUMN KitapID INT

Sql soruları konusundan Bir önceki veri tabanı konusuna geçmek için — Tıklayınız


Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: