Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Fiziksel Katman Nedir ?

Fiziksel Katman Nedir ?

Paylaşım , Takip İçin

İçindekiler

 • Fiziksel katman
  • Kablolu – kablosuz ortamlar
 • Twisted-Pair
 • Coaxial
 • Fiber-optic
 • SONET/SDH
 • DSL
 • Sayısal kodlama
  • NRZ, NRZ-I, Manchester, Farksal Manchester..
 • Analog kodlama
  • ASK, FSK, PSK, QAM

Fiziksel katman

 • İki düğüm arasında bağlantı kurmak için fiziksel bir ortama ihtiyaç vardır.
 • Fiziksel ortamlar;

▫Elektronmanyetik dalgaların iletilebileceği bir tel,

▫Işık fotonlarının iletilebileceği optik fiber,

▫Ya da hava olabilir

 • Fiziksel ortamlar küçük yada büyük fiziksel alanları kapsayabilir
 • Düğümlerin fiziksel ortamı kullanabilmeleri için 5 temel sorun vardır.
 • Düğümlerin fiziksel ortam için çözmeleri gereken sorunlar;

1.Alıcı düğümler tarafından anlaşılabilir şekilde bitlerin kodlanması,

2.Aktarılacak verilerin bitiş noktasının tanımlanması (çerçeve)

3.Çerçevelerin bozulması durumunda hatanın tespiti,

4.Bozulan çerçevelerin düzeltilmesi ve güvenilir veri dağıtımı

5.Bağlantının birden çok düğüm tarafından kullanıldığı durumlarda ortam erişiminin yönetilmesidir.

 • Bilgisayar ağları 2 temel donanım birimi içermektedir; Bunlar düğümler (host) ve bağlantılardır (link).
 • Bu bağlantılar, herhangi bir türde olabilir.
Fiziksel Katman Nedir ?
 • Temelde tüm fiziksel bağlantılar, havada yada fiziksel bir ortamda elektromanyetik radyo dalgalar ile sağlanır.

▫Yüksek frekanslar, yüksek enerjiye ancak kısa dalga boyuna,

▫Düşük frekanslar, düşük enerjiye ancak yüksek dalga boyuna,

 • DalgaBoyu=IşıkHızı/Frekans (λ = c / f)

▫Bakır kabloda 300 Hz için 2×108÷300 = 667×103 metre

Fiziksel Katman Nedir ?
 • Bağlantı (link) türleri iletilecek verinin nasıl kodlandığı (encoding) yada iletim ortamının türüne göre sınıflandırılır (kablolu, kablosuz).
 • İletim ortamları son yıllarda, Wireless bağlantılarla birlikte,

▫Yerel alan ağları ve ISP bağlantıları (DSL) için çift büklümlü (UTP gibi) kablolar.

▫Şehirlerarası veya yüksek hızlı bağlantılar içinse Koaksiyel kablolar yerine Fiber’e bırakmıştır.

Twisted-Pair

 • Bükülmüş-çift kablolar, genellikle 1mm kalınlığında izole iki bakır kablodan oluşur.
 • Büklümlü kablolarda gürültü iki teli aynı oranda etkiler.
 • Sinyal genellikle çift iki tel arasındaki voltaj farkı olarak taşınır.
 • Böylece sinyal dış gürültüye karşı direnç kazanmış olur.
 • Telefon hizmetlerinin tamamı bu altyapıyı kullanır. Teoride birkaç km’ye iletim olsa da uzun mesafelerde repeater gerekir.
Fiziksel Katman Nedir ?
 • Bükülmüş kablolar çeşitli şekillerde üretilmektedir.
 • İletişimde genellikle unshielded twisted‐pair (UTP) kullanılır. 1980’lerde IBM shielded twisted‐pair (STP) kablo üretmiştir fakat kullanım alanı bulmamıştır.
 • RJ45 (registered jack 45) konnektör UTP kablolar için kullanılır.
Fiziksel Katman Nedir ?
Fiziksel Katman Nedir ?
 • Bükülmüş kablolar çeşitli şekillerde üretilmektedir.
 • İletişimde genellikle unshielded twisted‐pair (UTP) kullanılır. Bağlantılarda RJ45 (registered jack 45) konnektör kullanılır.
Fiziksel Katman Nedir ?

Coaxial

 • Koaksiyel kablo (coax – ortak eksen), büklümlü kablolara göre daha yüksek band genişliği ve daha fazla mesafe sağlar.
 • 50 ve 75 ohm’luk çeşitleri vardır. 50 ohm dijital veri 75 ohm’luklar TV yayınları için tasarlanmıştır.
 • Günümüzde bilgisayar ağlarında yerini fiber-optik’lere bıraksa da TV yayınlarında kullanımını sürdürmektedir.
 • Konnektör olarak BNC (Bayone‐Neill‐Concelman) kullanılır.
 • Koaksiyel kablo, RG (radio government) değerleriyle sınıflandırılır.
Fiziksel Katman Nedir ?
 • Koaksiyel kablo, analog telefon ağlarında kullanılır (bir coax 10.000 ses sinyali).
 • Sayısal telefon ağlarında kullanılır (bir coax 600 Mbps sayısal veri).
 • Kablo TV ağlarında coax kablo (RG‐59) kullanılır.
 • Ethernet ağlarında kullanılır

▫10Base‐2 ve thin ethernet RG‐58 (4mm) kullanır (10Mbps, 185m),

▫10Base‐5 ve thick ethernet RG‐11 (8mm) kullanır (10Mbps, 500m).

Fiber-Optic

 • Bir optik iletim sisteminin, üç temel bileşeni vardır.

▫Bunlar ışık kaynağı, iletim ortamı ve dedektör’dür.

 • Temelde bir ışık palsı 1 biti, ışığın olmaması 0 biti ifade eder.
 • İletim ortamı çok ince cam elyaftır.
 • Işık üzerine düştüğünde dedektör bir elektriksel sinyal üretir.
 • Optik fiberin bir ucuna bir ışık kaynağı, diğer ucuna dedektör bağlanır ve Alıcı ışık darbelerini elektriksel sinyale dönüştürür.
 • Fiber optik kablo ile multimode veya single-mode (100 Gbps 100 km mesafe) yayılım yapılabilir.
Fiziksel Katman Nedir ?
 • Fiber optik kablolar coax kablolara benzer (örgü hariç).
 • Ortada ışığın geçtiği cam göbek bulunur (çapı 50 mikron)
 • Single-mode fiberlerde 8-10 mikrondur.
 • Işık üreteci olarak LED (kısa mesafe) yada Yarıiletken Lazer (uzun mesafe) kullanılabilir
 • Alıcı tarafta ışık fotodiyotla elektrik sinyaline çevrilir (max. 100 Gbps).

SONET/SDH

 • Fiber optik ağlarda düşük hızlı bağlantıları yüksek hızlı bir bağlantıya çoğullamaya (STDM) dayanan standartlardır.

▫SONET (Synchronous Optical NETwork – ABD standardı)

▫SDH (Synchronous Digital Hierarchy – Avrupa standardı)

 • Bir SONET çerçevesi 6.480 bit; bir SDH çerçevesi 2,430 bayt’tır.
 • Internet omurgalarında Ring topolojisi ile uygulanır.

DSL

 • Digital Subscriber Line (Sayısal Abone Hattı), geleneksel bakır hatlardan evlere ve ofislere yüksek band genişliği sunan teknolojidir.
 • xDSL şeklinde kategorize edilir. (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL)
 • 3 temel iletişim kanalından oluşur.

▫Alış Kanalı (downstream),

▫Gönderiş Kanalı (upstream)

▫POTS (Plain Old Public Telephone) kanalıdır.

ADSL

 • Asymmetric Digital Subscriber Line, download hızının upload hızından yüksek olduğu kategoridir. Ev kullanıcıları için tasarlanmıştır
 • Twisted-pair kablonun (1.1 Mhz) band genişliği 256 kanala bölünür,

▫Kanal 0 telefon için ayrılır (1-5 boştadır)

▫6-30 kanallar upload (1 kanal kontrol için)

▫31-256 arası kanallar download için kullanılır. (1 kanal kontrol için)

 • Upload için 24 kanalın herbiri QAM (15 bit/baud) kullanır.

▫4khz BW. Data rate: 24*4000*15=1.44 Mbps (etkin 500kbps)

 • Download için 224 kanalın herbiri QAM (15 bit/baud) kullanır.

▫4khz BW. Data rate: 224*4000*15=13.4 Mbps (etkin 8 Mbps)

xDSL

Fiziksel Katman Nedir ?

Kodlama

 • Kaynak düğümün göndermek istediği ikili veriyi, bağlantıların taşıyacağı sinyallere yükleme ve alıcı tarafında tekrar ikili veriye dönüştürme yöntemine kodlama denir.
 • Bu işlemler bilgisayar ağlarında ağ bağdaştırıcılar tarafından yapılır.
 • Örneğin 1 bit değeri için yüksek sinyal, 0 için düşük sinyal olabilir.
Fiziksel Katman Nedir ?

Kodlama/Sayısal

 • NRZ (Non-Return to Zero): 1 bit değeri için yüksek sinyal, 0 için düşük sinyal kullanılır.
 • Alıcı gördüğü sinyalin ortalamasına saklar. Gelen sinyalin ortalamadan düşük yada yüksek olması durumuna göre karar verilir.
 • Sorun, uzun süre 0 yada 1 gelmesi durumunda ortalamanın ilgili değere yaklaşmasıdır.
Fiziksel Katman Nedir ?
 • NRZ-I (Non-Return to Zero Inverted): Göndericinin 1 değeri için sinyal geçişi yapması, 0 için değişim yapmamasıyla gerçekleşir.
 • Ardışık 1 problemini çözer ancak 0 için sorun devam etmektedir.
 • Senkronizasyon problemi NRZ ve NRZ-I’da devam etmektedir.
Fiziksel Katman Nedir ?
 • Manchester: Düşükten yükseğe geçiş bit-1 değerini, yüksekten düşüğe geçiş bit-0 değerini tanımlar.
 • Bitin ortasında siyalde değişim gerçekleştirilerek senkronizasyon sağlanır.
 • 802.3 Ethernet’de kullanılır.
 • Farksal Manchester: Manchester kodlamanın bir varyantı olarak bit-0’ın önünde sinyal seviyesinde değişim yapılırken, bit-1 için sabit bırakılır.
 • Bitin ortasında siyalde değişim gerçekleştirilerek senkronizasyon sağlanır.
 • 802.5 Token-ring’de kullanılır.
 • AMI (Alternate Mark Inversion): Bit-0 için seviye sıfırken, bit-1 için pozitif ve negatif arasında değişir.

 

 • Pseudoternary: Bit-1 için seviye sıfırken, bit-0 için pozitif ve negatif arasında sürekli değişir.
 • 2B1Q (two‐binaryone‐quaternary): Ardışık 2 bitin 4 farklı sinyal seviyesi ile ifade edildiği kodlamadır.
 • DSL ağlarda kullanılır.
 • Blok kodlama (4B/5B): Senkronizasyon ve hata denetimi için n adet bitin m adet bitle taşınmasıdır (n>m).
 • 4B/5B’de 4 bit 5 bitle tanımlanır ve NRZ-I ile kodlanır,
 • NRZ-I daki fazla sıfır problemi giderilir. Art arda en fazla 3 bit taşınır.
 • %80 verimlilikle çalışır.
 • 25=32 diğer 16 durum kontrol için kullanılır.
 • Örn: 11111 idle, 00000 dead, 00100 halt …
 • ASK (Amplitude Shift Keying): Genlik değiştirilir.
 • FSK (Frequency Shift Keying): Frekans değiştirilir.
 • PSK (Phase Shift Keying): Faz değiştirilir.
 • QAM (Quadrature Amplitude Keying): ASK ve PSK birlikte

Bilgisayar Ağları Temel Kavramları için – Tıklayınız


Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: