Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Bilgisayar Ağları Nedir ?

Bilgisayar Ağları Nedir ?

Paylaşım , Takip İçin

İÇERİK

 • Temeller, Uygulamalar, Bileşenler
 • Anahtarlama
 • Adresleme
 • Çoğullama
 • Servisler
 • Güvenirlik
 • Yönetim

Bilgisayar Ağları - Temel

Bilgisayar Ağları Ağ kavramı;

 • Başlangıçta telefon ağı ve TV yayıncılığı,
 • Ancak bu ağ türleri özel amaçlar içindir,
 • Bilgisayar ağları ise geneldir,
 • Bilgisayar ağları birçok farklı veri türünü taşıyabilir,
 • Genişletilebilir ve farklı uygulamaları destekler

Bilgisayar Ağları, 3 temel bileşeni içermektedir;

 • Ağ kullanıcıları – users,
 • Ağ operatörleri – ISS vb.,
 • Ağ mimarileri ve protokoller – IEEE, IETF vb.,

– Uygulamalar

 • WWW – World Wide Web, temel internet uygulamasıdır. Internetin kendisi değildir.
 • Uniform Resource Locator (URL) ile erişimler tanımlanır.
 • Hypertext Transfer Protocol (HTTP) kullanılır.
 • IP ve TCP protokolleri adresleme ve taşıma içindir
 • Streaming (video ve ses), www’den farklıdır. Bazen tarayıcı üzerinden olsa da RTP, UDP gibi farklı mimariler kullanır.
 • Skype, Hangout, WebRTC vb. gerçek zamanlı (real-time) iletim önemlidir.

– Perspektif

Bilgisayar Ağları 3 perspektiften ele alınır.

1.Uygulama Geliştirici: Ağ uygulamalarının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan temeller. Mesaj iletimi ve kullanıcı hareketlerini tanımlar

2.Ağ Operatörü: Ağ kurulumu, genişletilmesi ve yönetimi aşamalarını tanımlar

3.Ağ Tasarımcısı: Ağ kaynaklarının verimliliği, performansı ve ağın dağıtımı süreçlerini tanımlar.

– Bileşenler

 • Bir bilgisayar ağı bir dizi bilgisayar arasında bağlantı sağlayan yapıdır.
 • Bir ağ gizlilik nedeniyle sınırlandırılabilir, yada internette olduğu gibi sınırsız olabilir.
 • Bir bilgisayar ağını oluşturan en temel bileşenler bağlantılar (links), düğümler (nodes) ve ağ bulutları (clouds) olarak tanımlanabilir.
 • Düğümler ağa bağlanan terminaller yada ağa servis veren aktif bileşenlerken, clouds ise ağı soyut olarak tanımlayan kurallar bütünüdür.
 • Links (bağlantılar), Koaksiyel yada optik lif olabileceği gibi kablosuz ortam da olabilir.
 • Bağlantılar bir düğüm çifti (point-to-point) ile sınırlı olabileceği gibi ikiden fazla düğümün tek bir fiziksel bağlantıyı (multiple-access) kullanabilir. Wi-fi ve hücresel bağlantı gibi.
Bilgisayar Ağları Nedir ?

– Anahtarlama

 • Düğümlerin doğrudan bağlantılı olma zorluğu iki düğüm arasındaki bağlantının dolaylı yoldan sağlanması ile aşılır.
 • Bu işbirliğine anahtarlamalı ağ (switched network) denir.
Bilgisayar Ağları Nedir ?

 

 • En yaygın kullanılan anahtarlamalı ağ örnekleri;
 • Devre anahtarlama: Telefon sistemlerinin temeli, ancak dsl ve fiber gibi sistemlerde de giderek artan kullanımı vardır.
 • Paket anahtarlama: Bilgisayar Ağlarının temelidir. Düğümler arasında iletişim (dosya, e-posta vb.) paket yada mesaj adı verilen küçük parçalar halinde parça parça gerçekleşir.
 • Paket anahtarlamalı ağlar depola ve ilet (store-and-forward) stratejisini kullanır.
 • Devre anahtarlamada ise iki düğüm arasında devre kurulur ve iletim düğümler arasında gerçekleştirilir.
 • Bağımsız ağlar kümesinin ağlar arası bağlantısına internet network yada kısaca internet (Internet farklı) denir.
 • İki veya daha fazla ağa bağlı düğüme router yada gateway denir. Temelde bir switch ile benzer rolü oynar.
Bilgisayar Ağları Nedir ?

– Adresleme

 • Bir dizi bilgisayarın doğrudan veya dolaylı olarak birbirine bağlı olması, bir bilgisayardan başka bir bilgisayara bağlanabileceğimiz anlamına gelmez.
 • Bir düğümün, ağdaki diğer düğümlerle iletişim kurabilmesi için bir adrese sahip olması gerekir.
 • Adres, bir düğümü tanımlayan bir bayt dizesidir.
 • Bir kaynak düğüm, belirli bir hedef düğüme bir mesaj teslim etmek isterse, hedef düğümün adresini belirtir.
 • Gönderen ve alan düğümler doğrudan bağlı değilse, ağın anahtarları ve yönlendiricileri, mesajın hedefe doğru nasıl iletileceğine karar vermek için bu adresi kullanır.
 • Adrese dayalı olarak hedef düğüme iletilerin nerden gönderileceğinin belirlenmesi sürecine yönlendirme denir.
 • Yönlendirme bir düğümden bir başka düğüme olabileceği gibi (unicast),
 • Bir kaynak düğüm o ağdaki tüm düğümlere de paket iletimi yapabilir (broadcast)
 • Yada bir kaynak düğüm diğer düğümlerin bir alt grubuna bir ileti göndermek isteyebilir (multicast)
Bilgisayar Ağları Nedir ?

– Çoğullama

 • İletişim kurmak isteyen düğümlerin ortak bağlantıları paylaşmasına multiplexing denir.
 • Çoğullama yaklaşımlarından birinci senkron zaman bölmeli çoğullamada (synchronous time-division multiplexing – STDM), kanal belli quantum zamanlarında paylaştırılır.
 • Diğer bir yöntem frekans bölmeli çoğullama da (frequency-division multiplexing – FDM), farklı frekans boyları farklı kaynaklara ayrılır. Koaksiyel kablo üzerinden TV yayınları.
Bilgisayar Ağları Nedir ?
 • Hem STDM hem de FDM bilgisayar ağları için verimlilik açısından uygun değildir. Hattın boşta kalma süresi fazla.
 • Bunun yerine bilgisayar ağları özel multiplexing yöntemleri kullanır.
 • Ağın boşta kalmaması için isteyen düğüm iletime başlayabilir.
 • Ancak bir düğümün hattı tamamen meşgul etmemesi için bazı sınırlamalar getirmek gerekir. MTU.
Çoğullama

– Coğrafik yapılar

 • Bilgisayar ağları kapladıkları fiziksel alanlar açısından PAN, LAN, SAN, MAN ve WAN gibi isimlerle anılırlar.

▫PAN – Personel Area Network

▫LAN – Local Area Network

▫SAN – Storage/system Area Network

▫MAN – Metropolitan Area Network

▫WAN – Wide Area Network

 • Bu tür sınıflandırmanın önemi, bir ağın boyutunun kullanılan temel teknolojiler açısından etkili olmasıdır.
 • Ancak genellikle ağlar LAN ve WAN konumundadır.

– Servisler

 • Bir bilgisayar ağı, ağa bağlı olan bilgisayarlarda çalışan uygulama programlarının anlamlı bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlamalıdır.
 • İki uygulama programının birbiriyle iletişim kurması için, bir bilgisayardan diğerine basitçe mesaj göndermenin ötesinde bir takım karmaşık işlemler gerçekleşir.
 • Bu karmaşık işlemlerin her uygulama programı için yeniden inşaa edilmesi zordur.
 • Oysa pekçok uygulama ortak servislere ihtiyaç duyar.
 • Bir bilgisayar ağının temel hedefi, ağın karmaşıklığını, uygulama tasarımcısından, tasarımcıyı aşırı derecede kısıtlamadan soyutlamaktır.
 • İki uygulama arasında oluşturulan soyut kanal uygulamanın gerektirdiği hizmet kümesini sunar.
 • Örneğin, iletim garantisi gereksinimi, ileti kayıplarının önemi, paket sıralaması, gizlilik ve güvenlik gibi.
 • Genel yaklaşımda ağ farklı hizmet türlerini sunar ve uygulama ihtiyaç duyduğu hizmet türünü tercih eder.
Bilgisayar Ağları Nedir ?
 • Örneğin ağ servisleri tasarlanan soyut kanallar üzerinden istemci/sunucu (client/server) mimarisinde bir hizmet türünü kullanabilir (FTP, NFS, HTTP vb.)

▫Bu hizmet türleri gevenlikli ve veri kayıpsız olmalıdır.

 • Başka bir ağ servisi ise video konferans gibi eş düğümler arası (P2P – peer to peer yada client/server) bir hizmet türü kullanabilir.

▫Bu hizmet türü veri kaybını önemsemeyebilir. Ancak birden fazla bağlantı gerektirebilir.

Bilgisayar Ağları Nedir ?

– Güvenirlik

 • Bir ağın önemli gereksinimlerinden biri de belirli türdeki arıza ve veri kayıplarından uygulama programlarını yalıtmaktır.
 • Bu açıdan ağ tasarımcıları 3 temel güvenirlik gereksinimini ele almalıdır.

▫Bir veri iletildiğinde, verideki bazı bitler bozulmuş olabilir. Yıldırım çarpması, güç dalgalanması, hatların zarar görmesi gibi dış etkenler olabilir. (bakır kabloda 106 – 107, fiberde 1012 – 1014 bitte bir olur)

▫İletilen paket ağda kaybolabilir. Bunun nedeni genellikle bozulan bitlerden dolayı paketin atılması, anahtarlama cihazlarının belleklerinin dolması vb. olabilir.

▫Düğüm yada bağlantı seviyesinde bağlantı kesilebilir yada düğümlerden biri çökebilir. Bunun nedeni elektrik kesintileri, servis sağlayıcının hizmetinin durması, bir ağ aygıtının yanlış yapılandırılması gibi nedenlerle olabilir.

– Yönetim

 • Bir ağın yönetimi;

▫ağda daha fazla trafiği taşımak

▫ağın daha fazla kullanıcıya hizmet vermesini sağlamak

▫ağ büyüdükçe değişiklikler yapmak

▫işler ters gittiğinde veya performans düştüğünde ağın sorunlarını gidermek, gibi gereksinimleri kapsar.

 • Yönetim kısmen ölçeklenebilirlik kavramıyla ilgilidir.
 • Ağı oluşturan bileşenlerin yapılandırılması ve kurulumu yönetim aşamalarının temelini oluşturur.

Paylaşım , Takip İçin
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: