Ekim 18, 2021
11 11 11 ÖÖ
TCP nedir ? Aktarım Katmanı 2
Aktarım Katmanı Tcp Nedir
Yönlendirme Nedir 2 ?
Yönlendirme Nedir ?
Ağ Katmanı Nedir 2 ?
Ağ Katmanı Nedir ?
Veri Bağı Katmanı Nedir 2 ?
Android Studio Nasıl Kurulur ?
Veri Bağı Katmanı Nedir ?
Fiziksel Katman Nedir ?
Son Yazılar
TCP nedir ? Aktarım Katmanı 2 Aktarım Katmanı Tcp Nedir Yönlendirme Nedir 2 ? Yönlendirme Nedir ? Ağ Katmanı Nedir 2 ? Ağ Katmanı Nedir ? Veri Bağı Katmanı Nedir 2 ? Android Studio Nasıl Kurulur ? Veri Bağı Katmanı Nedir ? Fiziksel Katman Nedir ?
Ağu
2021
6

SQL Dili ‘ne Giriş

Sql diline giriş

SQL’e Giriş Structured Query Language veya SQL dili: ilişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleriyle haberleşmek için kullanılan standart bilgisayar dilidir. SQL standardı    ANSI    ve ISO     tarafından belirlenmiştir. Versiyonları: SQL-92, eski standard SQL:1999, SQL-99 olarak ta SQL:2003 geçerli standart, SQL:200n olarak ta bilinir. SQL dili

Ağu
2021
4

Veri Tabanı Tasarımı (Normalizasyon) Nedir ?

Normalizasyon

Normalizasyon Nedir ? Veri tabanı tasarımının amacı; Veri tabanlarının en iyi performansı gösterebilmesi için gerekli ölçütlerin sağlanması ve uygun şekilde önce varlıklara ayrılması sonra da bunların ilişkilendirilmesidir. İlişkilerin doğru şekilde kurulabilmesi için de birinci anahtar ve yabancı anahtar doğru şekilde anlaşılabilmelidir. Veri

Ağu
2021
3

Kavramsal Modelden Mantıksal Modele

Kavramsal Modelden Mantıksal Modele

EMPLOYEE DATABASE ŞEMA Veritabanı açıklaması; Çalışan (Employee) bölüm (Department) için çalışır (WORKS-FOR) Çalışanlardan biri bölümü yönetir (MANAGES) Bölüm projeyi kontrol eder (CONTROLS) Çalışanlar projelerde görev alır (WORKS_ON) Çalışanlar içinden bazıları diğerlerine amirlik yapar (SUPERVISION) (Örneğin şef gibi) Çalışanların kendilerine bağlı birileri (aileleri

Ağu
2021
2

Mantıksal Model Nedir ?

kartezyen çarpım

MantIksal Modelleme Nedir ? Mantıksal modelleme kavramsal modelden daha detaylı fiziksel modelden daha kolay anlaşılır modellemedir. Kavramsal modellemede ortaya çıkan varlıklar ve ilişkiler tablolar şeklinde organize edilir, nitelikler ise özellikler ile sunulur. Mantıksal modellemede sıklıkla İlişkisel Veri Modeli kullanılır. –İlişkisel veri modeli

Ağu
2021
1

Kavramsal Model Nedir ?

kavramsal model

Kavramsal Model <ul><li>Veri modellemede <b>Gereksinim Belirleme</b> aşamasından sonra <b>Kavramsal Model </b>aşaması gelir.</li><li>Bir kavramsal model, veri tabanında tutulacak <u><b>verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını</b></u> verir. </li></ul> <h2>Varlık – İlişki Modeli</h2> <ul><li>Varlık ilişki modeli; <u>varlıklar arası ilişkilerin ortaya konması için kullanılan bir araçtır</u>.</li><li>Temel kavramları:

Tem
2021
31

Veri Modelleme Nedir ?

veri modelleme

Veri Modelleme Veri modeli; bir bilgi sisteminde kullanılacak verilerin farklı seviyelerde (kavramsal, mantıksal ve fiziksel) tanımlanmasına imkân sağlayan modeldir. Veri modelleme dört aşamada meydana gelir: –Gereksinimlerin belirlenmesi –Kavramsal model –Mantıksal (ilişkisel model) –Fiziksel model Gereksinimlerin Belirlenmesi Gereksinim belirleme çalışmasının amacı; –Geliştirilecek sistemin

Tem
2021
28

Veri Tabanı Nedir ?

veri tabanı nedir

Veri tabanı nedir? Bir veri tabanı , –Mümkün olduğunca fazla uygulamaya hizmet vermek için depolanan verilerin bir koleksiyonudur. –Kurum veya kuruluşların saklamak istediği verileri bir arada tutan yapıdır. –Sadece verilerin elde edilmesinde değil aynı zamanda işlemlerin kontrol edilmesinde de ihtiyaç duyulan verileri

HAYALİNDEKİ YAZILIM