Mart 26, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Ağu
2021
6

SQL Dili ‘ne Giriş

Sql diline giriş

SQL’e Giriş Structured Query Language veya SQL dili: ilişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleriyle haberleşmek için kullanılan standart bilgisayar dilidir. SQL standardı    ANSI    ve ISO     tarafından belirlenmiştir. Versiyonları: SQL-92, eski standard SQL:1999, SQL-99 olarak ta SQL:2003 geçerli standart, SQL:200n olarak ta bilinir. SQL dili

Ağu
2021
4

Veri Tabanı Tasarımı (Normalizasyon) Nedir ?

Normalizasyon

Normalizasyon Nedir ? Veri tabanı tasarımının amacı; Veri tabanlarının en iyi performansı gösterebilmesi için gerekli ölçütlerin sağlanması ve uygun şekilde önce varlıklara ayrılması sonra da bunların ilişkilendirilmesidir. İlişkilerin doğru şekilde kurulabilmesi için de birinci anahtar ve yabancı anahtar doğru şekilde anlaşılabilmelidir. Veri

Ağu
2021
3

Kavramsal Modelden Mantıksal Modele

Kavramsal Modelden Mantıksal Modele

EMPLOYEE DATABASE ŞEMA Veritabanı açıklaması; Çalışan (Employee) bölüm (Department) için çalışır (WORKS-FOR) Çalışanlardan biri bölümü yönetir (MANAGES) Bölüm projeyi kontrol eder (CONTROLS) Çalışanlar projelerde görev alır (WORKS_ON) Çalışanlar içinden bazıları diğerlerine amirlik yapar (SUPERVISION) (Örneğin şef gibi) Çalışanların kendilerine bağlı birileri (aileleri

Ağu
2021
2

Mantıksal Model Nedir ?

kartezyen çarpım

MantIksal Modelleme Nedir ? Mantıksal modelleme kavramsal modelden daha detaylı fiziksel modelden daha kolay anlaşılır modellemedir. Kavramsal modellemede ortaya çıkan varlıklar ve ilişkiler tablolar şeklinde organize edilir, nitelikler ise özellikler ile sunulur. Mantıksal modellemede sıklıkla İlişkisel Veri Modeli kullanılır. –İlişkisel veri modeli

Ağu
2021
1

Kavramsal Model Nedir ?

kavramsal model

Kavramsal Model <ul><li>Veri modellemede <b>Gereksinim Belirleme</b> aşamasından sonra <b>Kavramsal Model </b>aşaması gelir.</li><li>Bir kavramsal model, veri tabanında tutulacak <u><b>verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını</b></u> verir. </li></ul> <h2>Varlık – İlişki Modeli</h2> <ul><li>Varlık ilişki modeli; <u>varlıklar arası ilişkilerin ortaya konması için kullanılan bir araçtır</u>.</li><li>Temel kavramları:

Tem
2021
31

Veri Modelleme Nedir ?

veri modelleme

Veri Modelleme Veri modeli; bir bilgi sisteminde kullanılacak verilerin farklı seviyelerde (kavramsal, mantıksal ve fiziksel) tanımlanmasına imkân sağlayan modeldir. Veri modelleme dört aşamada meydana gelir: –Gereksinimlerin belirlenmesi –Kavramsal model –Mantıksal (ilişkisel model) –Fiziksel model Gereksinimlerin Belirlenmesi Gereksinim belirleme çalışmasının amacı; –Geliştirilecek sistemin

Tem
2021
28

Veri Tabanı Nedir ?

veri tabanı nedir

Veri tabanı nedir? Bir veri tabanı , –Mümkün olduğunca fazla uygulamaya hizmet vermek için depolanan verilerin bir koleksiyonudur. –Kurum veya kuruluşların saklamak istediği verileri bir arada tutan yapıdır. –Sadece verilerin elde edilmesinde değil aynı zamanda işlemlerin kontrol edilmesinde de ihtiyaç duyulan verileri

HAYALİNDEKİ YAZILIM