Mart 26, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Bilgisayar Ağları Yenileme

Yönlendirme Nedir ?

Paylaşım , Takip İçin
2
Shares

İçindekiler

 • Yönlendirme algoritmaları
 • Uzaklık vektörü,
 • En kısa yol
 • Taşkın
 • Bağlantı durumu
 • Yönlendirme protokolleri
 • RIP, OSPF, BGP
 • IPv6 yönlendirme

Yönlendirme

IP ağları gibi datagram yapısına sahip ağlarda her bir paket için yönlendirme gereklidir. Yani ağ katmanında router, iletilmek istenen paketin hedef adresine bakmalı ve bu paketi iletebileceği en iyi yolu yönlendirme tabloları yardımıyla seçmelidir.

Bu açıdan yölendiricilerin hedefe giden uygun yolları belirleme sürecinde yönlendirme tabloları önem taşır. Asıl problem bu yönlendirme tablolarının nasıl oluşturulduğudur.

Kısaca, datagram ağlarında hedefe giden uygun yolun belirlenmesi için yönlendirme tablolarının oluşturulması ve bu tablolara bakılarak datagramın bir sonraki uygun düğüme aktarım işlevi yönlendirme (routing) olarak tanımlanabilir.

Ancak veri bağı katmanında benzer bir süreç gibi görünen switch ise iletim tabloları yardımıyla iletim (forwarding) yapar.  Bu açıdan routing ile forwarding birbirine karıştırılmamalıdır.

Yönlendirme – Grafik Teorisi

Yönlendirmedeki temel problem, iki düğüm arasındaki en düşük maliyetli yolu bulmaktır.

Şekildeki ağın grafik gösteriminde A’dan F’ye kadar olan düğümler, kenar maliyetleri ile etiketlenmiştir.

Grafikteki her bağlantı iki düğüm arasındaki kenar maliyetlerini ifade etmektedir.

 • Yönlendiriciler:{A, B, C, D, E, F}
 •  
 • Bağlantılar={(A,B), (A,E), (A,F),…}
 • Maliyet(Cost) = C(A,B) = 3
 • A-C arası maliyet C(A,C) = C(A,E)+C(E,B)+C(B,C) = 1+1+4 = 6 birim
Bilgisayar Ağları Yenileme

Algoritmalar–Uzaklık Vektör (Distance Vector)

Uzaklık vektör algoritmasındaki temel yaklaşım her düğüm, diğer tüm düğümlerle olan mesafaleri tanımladığı tek boyutlu (vektör) dizi oluşturur.

Bu tanımlar, komşu düğümlere dağıtılır.

Başlangıçta tüm düğümler kendilerine doğrudan bağlı komşularının uzaklıklarını bildiği varsayılır.

Bu maliyetler yönlendiricinin yapılandırılması sırasında ağ yöneticisi tarafından tanımlanabilir.

Bir düğüm eğer erişilemez ise maliyeti, sonsuz (∞) olarak atanır.

Uzaklık Vektör (Distance Vector)

Aşağıdaki network grafı için uzaklı vektör algoritması örneği;

Tüm düğümler arasındaki maliyet 1 birim olduğu için graf gösteriminde etiketlenmemiştir.

Tüm düğümler sadece komşu düğümleri ile olan mesafelerini tanımlarken, bağlı olmadığı düğümlerle olan mesafeleri sonsuz kabul edilir.

Bilgisayar Ağları Yenileme

Başlangıçta genel görünümün aksine her düğüm sadece doğrudan bağlı olduğu komşuları ile bağlantı maliyetlerini içeren kayıtları bilmektedir.

Örnek ağ modelinde tüm düğümlerin birbirleri arasındaki bağlantı maliyeti 1 birim kabul edilirse, başlangıçta A düğümünde tanımlanan maliyet vektörü aşağıda görülmektedir.

Bilgisayar Ağları Yenileme

Sonraki adımda her düğüm tanımladığı mesafe vektörünü kendisine doğrudan bağlı komşularına iletmektedir.

Örneğin F düğümü, A düğümüne, G’ye 1 birim maliyetle erişebileceğini bildirir. A, F’ye 1 birim maliyetle erişebileceğini bildiği için F’nin G’ye erişim maliyetine bu maliyete ekler. Yani G’ye erişim maliyetini 2 birim olarak hesaplar.

Benzer şekilde A, C’den D’ye 1 birim mesafe ile erişebildiğini öğrenir. C’ye olan maliyeti de ekleyerek D’ye 2 birim ile erişebileceğini hesaplar. Aynı şekilde C üzerinden B’ye 1 birim ile erişebileceğini öğrenir ve B’ye toplam maliyet 2 birim olarak hesaplanır ancak B’ye erişimin mevcut mesafe maliyeti daha iyi olduğu için bu bildirim dikkate alınmaz.

Son aşamada, bir ağdaki tüm düğümler için sonraki düğüm ve maliyet bilgilerini içeren yönlendirme tabloları güncellenmiş olur. 

Bilgisayar Ağları Yenileme

Bu algoritmada mesafe vektörlerinin dağıtımı birkaç saniye yada birkaç dakikada arasında tanımlanan belirli T-periyotlarda komşular arasında gerçekleşirken, bir yönlendiricinin tanımlarında ortaya çıkan değişimle de bu dağıtım tetiklenebilir (trigger).

Bu durum herhangi bir yönlendiricinin arızalanması durumunda sonsuza sayma problemine neden olabilir.

Bir yönlendiricinin arızalı olduğuna, belirli peryotlarla alınması gereken mesafe vektörlerinin gelemediği yada kontrol mesajlarına onay (ack) alınmadığı durumlarda karar verilir.

Bu durumda bir düğümün bir yönlendiricinin arızalı olduğuna karar vermesi sonrasında yönlendirme tablosunu güncelleyecek ve bu yeni bilgiyi komşularına iletecektir.

F düğümü, G’nin arızalı olduğunu algıladığında, G’nin mesafe tanımını, sonsuz olarak ayarlar ve bu vektörü komşusu olan A’ya iletir.

A düğümü, G’ye F üzerinden eriştiği için yönlendirme tablosunda G’yi sonsuz olarak günceller.

Ancak A’ya C üzerinden gelen mesafe tanımında C üzerinden G’ye, 2 birimlik yol, mevcut sonsuz tanımından daha iyi bir yol olduğu için A düğümü yönlendirme tablosunu G’ye C üzerinden 3 birim olarak günceller.

Benzer şekilde F düğümü de A üzerinden G’ye 4 birimle güncellenecektir ve sistem stabilize olacaktır.

Uzaklık Vektör – Sonsuza sayma

Örneğin E düğümünün arızalı olduğunu tespit eden A düğümü mesafe tanımını sonsuz olarak işaretleyecektir.

B düğümü A’dan sonsuz olarak gördüğü E düğümüne, C üzerinden 2 birimle erişebileceğini belirleyip E’nin mesafesini C üzerinden 3 birim olarak tanımlayacaktır.

B’deki bu tanım önce A düğümüne 4 birim olarak yansıyacak, ardından A üzerinden C düğümüne 5 birim şeklinde iletilecektir.

Sonraki adımda B’ye E düğümü için mesafe tanımı C üzerinden 5 birim olarak gelecek ve tablo C üzerinden 6 birim şeklinde güncellenecektir.

Ortaya çıkan bu durum sonsuza sayma olarak isimlendirilir.

Bu sorunun en basit çözümü maksimum atlama

mesafesini 16 gibi bir rakamla sınırlandırmaktır.

Diğer yöntem ise öğrendiği yönlendirme tanımını,

öğrendiği komşusuna göndermemektir. Yada bu

tanım komşu düğümden gelen negatif tanım olarak

tanımlanır.

Taşkın Algoritması (Flooding)

Bu algoritmadaki temel fikir, kendisine doğrudan bağlı tüm komşularına bağlantı durum bilgilerini göndermeye dayanır.  Bu paketi alan diğer bir düğüm, paketi aldığı düğüm dışındaki diğer komşularına iletir. Bu bilgi akışı tüm ağı kapsayıncaya kadar devam edecektir.

Bir bağlantı durum paketi; NodeID, Komşu Bağlantı Maliyet Listesi, Sıra Numarası ve TTL değerlerini içerir. Durum paketleri listede bir değişim olduğunda yada belirli periyotlarla oluşturulmaya devam eder.

Bir yönlendiriciye, aynı komşusundan daha düşük yada aynı sıra numarasına sahip bir paket gelirse, iletilmeden atılır. Benzer şekilde TTL’si sıfıra ulaşan paket atılır.

Bilgisayar Ağları Yenileme

En Kısa Yol Algoritması (Dijkstra’s Shortest path)

Taşkın algoritması bağlamında her düğüm komşusuyla olan maliyet listesini  diğer düğümlerle paylaştığı için her bir düğüm mevcut ağın topolojisine hakimdir. Ancak bu topolojiye uygun en kısa yoların belirlenmesi gerekmektedir.

Bunun çözümü Dijkstra’s Shortest path algoritmasıdır. Algoritma Geçici ve Onaylanmış olmak üzere iki tane liste (Hedef, Maliyet, SonrakiDüğüm) tutar. Algoritmanın işlem adımları;

1.İlgili düğüm kendisi için Onaylanmış ve maliyeti sıfır olan bir kayıtla başlar.

2.Önceki adımda Onaylanmış listeye eklenen düğüm için doğrudan bağlı komşularının maliyetlerini içeren bağlantı durum paketleri çağrılır.

3.Gelen her komşu maliyetine, kendisi ile o bilginin geldiği komşu arasındaki maliyet de eklenerek yeni maliyet hesaplanır.

a.Eğer hesaplanan komşu Onaylı ve Geçici listede yoksa bu kayıt Geçici listeye eklenir.

b.Eğer Geçici listede var ve yeni maliyet daha düşükse kayıt değiştirilir.

4.Eğer Geçiçi liste boşsa bitirilir. Dolu ise geçici listedeki en düşük maliyetli düğüm Onaylı listeye alınır ve 2. adımdan işleme devam edilir.

Bilgisayar Ağları Yenileme

Bağlantı Durum Algoritması (link-state)

Bu algoritma, taşkın (flooding) ve en kısa yol (Shortest path) algoritmalarının birlikte kullanıldığı algoritmadır.

Bu algoritma En kısa yol algoritmasının dinamik hali olarak da ifade edilebilir.

Belli periyotlarla bağlantı durum paketi (link-state packet – LSP) olarak isimlendirilen komşu düğümler için mesafe tanımlarının taşkın algoritması ile diğer düğümlere dağıtımı sonrasında en kısa yolların dijkstra algoritması ile belirlenmesine dayanır.

Modern anlamda OSPF ve IS-IS protokollerinde kullanılır.

YÖNLENDİRME PROTOKOLLERİ

Bilgisayar Ağları Yenileme

RIP Protokolü

Routing Information Protocol (RIP), Unix sistemlerde kullanılan bir dahili (IGP) yönlendirme protokolüdür.

RIP, uzaklık-vektör algoritmasına dayanan bir protokoldür. Ağlar arası mesafe maliyetini atlama sayısına bakarak belirler.

Maksimum atlama mesafesini (maliyet), sonsuza sayma problemine düşmemek için 16 olarak kabul eder. 16 ve üzeri atlama mesafesine sahip yönlendiricileri ulaşılamaz olarak tanımlar ve 180 sn. bilgi alınamayan düğümler de ulaşılamaz olarak işaretlenir.

Uzaklık-vektör protokolüne uygun olarak 30 sn.’de bir komşular arası bilgi paylaşımı yapılır.

Bilgisayar Ağları Yenileme

RIP Protokolü – Paket formatı

Command: 1->istek, 2->cevap

Family: Kimlik doğrulama için kullanılır

Bilgisayar Ağları Yenileme

Yenileme Konusundan önce Ağ Katmanı 2 Konusu İçin – Tıklayınız


Paylaşım , Takip İçin
2
Shares
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: