Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Yönlendirme Nedir 2 ?

Yönlendirme Nedir 2 ?

Paylaşım , Takip İçin
1
Share

OSPF (Open Shortest Path First Protocol) Protokolü

OSPF, temelde bağlantı-durum (link-state) bilgilerinin taşkın algoritmasıyla dağıtıldığı ve Dijkstra algoritması ile en kısa yolların belirlendiği bir durum tabanlı protokoldür.

OSPF kullanan yönlendiriciler, 10 sn.’de bir tüm portlarından «hello» paketi gönderirler. Bu paket üzerinden alınan cevaplarla komşular arası LSA (link-state advertisement) dağıtımı taşkın algoritmasına uygun yapılır.

LSA paketleri değişim tetiklemelidir. Eğer değişim yoksa 30 dk.’da bir gönderilir.

OSPF’nin temel özellikleri;

Kimlik doğrulama: Yölendiriciler arasında kimlik doğrulama olanağı sunmaktadır.

Hiyerarşik yönlendirme: Ölçeklenebilir sistemler için area olarak isimlendirilen etki alanları tanımlanır ve yönlendiricilerin haritalaması gereken ağ boyutu azaltılmıştır.

Yük dengeleme: Bir hedefe yönelik, aynı maliyete sahip birden fazla tanıma izin vererek, bu yönlendiriciler arasında yük dengeleme yapabilir.

Yönlendirme Alanı – İnternette yönlendirme

Bir yönlendiricinin internete bağlı tüm ağları bilmesi pratikte mümkün değildir. Ancak şuana kadar gördüğümüz protokoller bu yapıda çalışır.

Bir «area», bağlantı durum bilgilerinin değişimi için yapılandırılmış bir yönlendirici kümesidir. Şekil için Area-0 omurga (backbone) olarak isimlendirilir. Bu yönlendiriciler de en az bir omurga olmayan area üyesidir.  

Bir yönlendirici hem backbone hem de backbone olmayan area üyesi ise bu yönlendirciye area border router (ABR) adı verilir.

Yönlendirme Nedir 2 ?

Area içi yönlendirme, area içi yönlendiricilerin birbirlerinden aldıkları link-state ilanları ile gerçekleştirilir. Ancak ABR yönlendiciler, alan içi bağlantı durum ilanları iletilmez.

Bir area’daki yönlendiricinin başka bir area’daki yönlendiriciyi tanımlayabilmesi için, ABR’lerin bağlı oldukları area’ların yönlendirme bilgilerini özetlemeleri gerekir.

Örneğin R1, area-1’deki tüm yönlendiricilerin LSA bilgilerini alır ve özetler. Böylece R1, area-0’daki omurga yönlendiricilere, area-1 içindeki tüm yönlendiricilerin kendisi ile aynı maliyette olduğunu bildirir.

Yönlendirme Nedir 2 ?

BGP (Border Gateway Protocol) Protokolü

İnternet gibi büyük ağlarda yönlendirme bilgisini özetlemek için alt ağlar, otonom sistem «autonomous systems -AS» olarak yapılandırılmıştır. Dolayısıyla yönlendirme sorunu otonom sistem içinde (intra network) ve otonom sistemler arasında (inter network) olarak iki yapı üzerine odaklanmıştır. AS içi yönlendirmede, istenilen yönlendirme protokolü konumlandırılabilir.

Yönlendirme Nedir 2 ?

3 çeşit otonom sistem (AS) tanımlanabilir.

Stub AS: Başka AS’lere tek bağlantısı olanlar. (Bkz. Small corporation)

Multihomed AS: Birden fazla AS’ye bağlantısı olanlar. (Bkz. Large corporation)

Transit AS: Diğer AS’lere pek çok bağlantısı olanlar. (Bkz. Backbone)

AS’ler arası yol tanımları BGP-speaker’lar aracılığı ile duyurulur.

Yönlendirme Nedir 2 ?

BGP’de önceki bölümlerde tanıtılan yönlendirme algoritmaları kullanılmaz. BGP’de özel bir ağa erişmek için otonom sistemlerin yol tanımı tutulur. Aşağıdaki şekilde Customer ağları Stub-AS iken Provider ağları Multihomed-AS’dir.

Provider-A nın yer aldığı AS-2, P ve Q müşterilerine atanan herbir ağ numarası için erişilebilirlik bilgisini ilan edecektir. Bu ilanı alan omurga AS-1, belirtilen ağlara AS-1 à AS-2 şeklinde erişilebileceğini bilir.

Yönlendirme Nedir 2 ?

Şekilde diğer AS’lerle konuşan (A, D ve E) 3 tane sınır yönlendiricisi vardır. B yönlendiricisinin dış network prefix’lerini diğer AS’lere nasıl ileteceğini BGP ile sol üstteki tabloda görüldüğü gibi, RIP yada OSPF ile de AS içindeki tüm yönlendiricileri sağ üstteki tabloda görüldüğü gibi öğrendiğini düşünelim.

Son olarak B yönlendiricisi alt tabloda, bütün grafı tanımladığı tam bir yönlendirme tablosu oluşturabilmiştir.

Yönlendirme Nedir 2 ?

IPv6 ve Yönlendirme

Yönlendirmede, IPv6 ile gelen en önemli değişiklik extension header seçeneği ile yönlendirme bilgilerini datagramın içerebilmesinin sağlanmasıdır. Uzatma başlığı, hedefe ulaşmak için geçilmesi gereken topolojileri yada düğümleri tanımlayan adresleri içerebilir (Örn: IPv6 Type-0 routing extension header).

Ayrıca IPv6, anycast yayın adresi tanımlamıştır. Böylece omurga routerlara yönlendirme yapmak için tek bir anycast adres üzerinden tanımlama yapılabilir.

Bunun dışında mevcut yönlendirme protokolleri IPv6 için revize edilmiştir;

RIPng: Standart RIP protokolünün yeni neslidir. Distance-vector algoritmasına dayanan bu protokol IPv6 için güncellenmiştir.

OSPFv3: link-state tabanlı ve  Djikrasta’nın en yakın yol algoritmasına dayanan dahili yönlendirme protokolünün IPv6’ya güncellenmiş halidir.

BGPv4: Harici geçiş protokollerinin açık standartı olan ve AS’ler arası distance-vector yaklaşımına dayanan BGP protokolünün IPv6’ya güncellenmiş sürümüdür.

MPLS – MultiProtocol Label Switching

MPLS, IP datagram ağlarının esnekliği ile sanal devre ağlarının performansını birleştirmek için ileri sürülmüş bir Layer 2,5 protokolü olarak düşünülebilir.

MPLS, sanal devre ağlarındaymış gibi sadece ilgili Area’larda geçerli sabit uzunluktaki etiketleri kullanarak, yönlendiricilerde paket yönlendirme güçlüğüne,

anahtarlardaki paket iletim performansı kazandırmayı hedeflemektedir.

Günümüzde MPLS, üç ana tema üzerinde kurgulanmıştır;

  • IP datagramlarını iletme yeteği olmayan cihazlara (router) datagramları yüksek performansla iletim yeteneği kazandırmak,
  •  
  • Yönlendirme protokollerinin belirlediği tablolara bağlı kalmaksızın, önceden hesaplanmış uygun güzergahlar üzerinden IP datagramlarını iletmek,
  •  
  • VPN hizmetlerinin belirli tiplerini desteklemek için.

MPLS kullanan yönlendiriciler, kendi yönlendirme tablosundaki her ön-ek için bir etiket tanımlar ve bu etiketleri Label Distribute Protocol (LDP) aracılığıyla komşularına dağıtır.

(a) Şekil a’da R2, yön. tablosundaki kayıtları etiketleyerek R1’e duyurmuştur. Bu kayıtlar artık yönlendirme tablosunun index’leri gibi işlenebilir.

(b) R1, bu etiketleri Remote Label olarak tanımlayarak, R2’ye iletilecek her datagramı bu değerlerle etiketleyecektir.

(c) R3’de R2 için etiket ilanını yapmış ve R2’de R3’e ileteceği her datagram için kullanacağı etiketleri Remote Label değerleri ile tanımlar.

Yönlendirme Nedir 2 ?

Bu örnekte, R1 yölendiricisine sol taraftan hedef IP adresi 18.1.1.5 olan bir datagram geldiğini varsayalım. Bu durumda R1 yönlendiricisi Label Edge Router (LER) olarak isimlendirilir ve R1 yönlendirme tablosunda hedef network araması yapar ve uygun kayıt varsa bu datagramı ilgili Remote Label (15) ile etiketleyerek R2 yölendiricisine iletir.

Paket R2’ye geldiğinde R2, sadece paket etiketine bakar ve bu datagramı 1 nolu arayüzünden etiket değerini 24 ile değiştirerek iletir.

Bu durum, IP öneklerinin en iyi benzerlik karşılaştırmasına göre çok daha performanslı bir şekilde tam eşleme yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece her MPLS etiket,  bir İletim Denklik Sınıfı (forwarding equivalence class – FEC) ile ilişkilendirilmiştir.

Yönlendirme Nedir 2 ?

Mobil Cihazlarda Yönlendirme

İnternet tasarımcıları, internet mimarisini tasarlarken Mobil Aygıtları dikkate almış olamazlar. Bu nedenle mobil cihazlar internet mimarisi açısından önemli zorluklar çıkarmaktadırlar.

Şekil (a)’da bir 802.11 ağından iletişim kuran düğüm, hareket halindeyken Şekil (b)’deki gibi 3G hücresel ağa geçtiğinde ilgili düğümle olan datagram iletimini yeni bağlantısı üzerinden sürdürülebilmelidir.

Mobil düğüm, yeni bağlandığı ağ’da yeni bir IP adresi almamalıdır. Çünkü aktarım katmanı protokolleri (TCP) uzun ömürlü bağlantı kurduklarında oturumlarını bu bağlantı üzerinden sürdüregelirler.

Yönlendirme Nedir 2 ?

Mobil düğüm, Mobile Address olarak isimlendirilen kalıcı bir IP adresine sahiptir. Yani mobil düğüm yeni bir ağa taşınsa bile adresini değiştirmemektedir.

Mobil düğüm yeni bir ağa bağlandığında, yabancı düğüme (Foreign Agent) ilan mesajları ile kendi Home Network (home agent)’ünü ilan eder. Böylelikle Mobil düğümün başlangıçta tanımladığı IP adresi değişmeksizin bağlantı sürdürülmeye devam eder.

Mobil düğüme iletilen her paket öncelikle Home Agent’a iletildikten sonra, home agent bu paketleri Foreign Agent’a tunel protokolü ile kapsülleyerek iletir.

Yönlendirme Nedir 2 ?

Başka bir ağa bağlanan Mobil Düğüme, yeni ağa, care-of-address (COA)’ini bildirir.

COA adres, Home agent’ta tanımlanacak mobil düğüm için geçici konak adresi olarak işlem görür.

Mobile düğümü hedef alan bir datagram iletiminde, datagram öncelikle Home agent’a iletilir. İlgili datagramı alan Home agent bu datagramı COA adresine iletecektir.

Bu datagram Foreign Agent üzerinden mobile düğüme MAC adresi üzerinden iletilecektir.

Yönlendirme Nedir 2 ?

Yönlendirme 2 Konusundan önce Yönlendirme Konusu İçin – Tıklayınız


Paylaşım , Takip İçin
1
Share
0 0 votes
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: